Brandverzekering AG Insurance

Pack Woning+ | Uitbreiding Brandverzekering AG Insurance

AG InsurancePack Woning+ biedt bij schade een hogere vergoeding dan de klassieke brandverzekering. Je ontvangt in Pack Woning+ een schadevergoeding op basis van de oorspronkelijke aankoopwaarde. Informatica- en multimediamateriaal behouden gedurende drie jaar hun waarde en de andere toestellen zelfs zeven jaar.

Je betaalt geen vrijstelling als de schadevergoeding meer dan € 935,30* bedraagt. Je krijgt dus jouw schade volledig terugbetaald, behalve bij schade na uitwerking van elektriciteit zoals een kortsluiting.

  • Elektro verzekerd tegen aankoopprijs
    Je ontvangt bij schade aan jouw elektronische of elektrische toestellen een vergoeding die gelijk is aan de prijs die je hebt betaald.
  • Vergoeding bij hospitalisatie
    Je hebt recht op een vergoeding als je in het hospitaal belandt als gevolg van een schadegeval dat gedekt is door de Top Woning woonverzekering.
  • Gunstige vergoeding bij diefstal
    Je geniet een verhoogde schadevergoeding bij diefstal, ook voor jouw juwelen.

Pack Woning+ verenigt voor jou verschillende interessante extra’s als uitbreiding van jouw gewone brandverzekering. Zo ontvang je een volledige vergoeding zonder vrijstelling als het bedrag van de schade hoger is dan € 935,30 *.

Je hebt wel steeds een contractuele vrijstelling bij schade na uitwerking van elektriciteit (bv. na kortsluiting).

Een voorbeeld:

Je kocht 2 jaar geleden een flatscreen tv voor € 2500 en een tablet pc voor € 800.
Door waterschade raken beide toestellen volledig beschadigd.

Zonder Pack Woning+

Met Pack Woning+

De vergoeding in nieuwwaarde (=de waarde op het moment van de schade van twee gelijkwaardige toestellen) bedraagt :

Vergoeding volgens de aankoopprijzen van de beschadigde toestellen
en zonder vrijstelling:

Flatscreen

€ 1950​

€ 2500 ​

Tablet

€ 400  ​

€ 800 ​

Contractuele vrijstelling1

€ 241,82 ​

€ 0 ​

Schadevergoeding

€ 2108,18​

€ 3300 ​

¹  Contractuele vrijstelling van juni 2013

In sommige gevallen krijg je bij diefstal een verdubbeling van de maximale schadevergoeding. Dit is zo bij diefstal van juwelen, inbraak in een bijgebouw of een overval op straat.

Je geraakt gehospitaliseerd door een schadegeval dat gedekt is in het basiscontract van de Top Woning brandverzekering of door vergiftiging door koolstofmonoxide? Dan krijg je voor de hospitalisatiekosten een vast bedrag per dag dat je in het ziekenhuis moet verblijven (of een vaste som voor de begrafeniskosten bij een overlijden) terugbetaald.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​ Je geniet de waarborgen uit Pack Woning+ in België bij schade aan jouw woning of de inhoud. Maar ook wereldwijd ben je verzekerd voor de inboedel die je tijdelijk meeneemt of bij diefstal met geweld of bedreiging.

Je hoeft maar één telefoontje te plegen en een specialist bij AG Insurance neemt jouw dossier ter harte.