Verzekering gewaarborgd inkomen Assuraweb
Overlijdensverzekeringen ING

Inkomensverzekering ING | ING Income P

ING Verzekeringen
ING Income P is een verzekering verbonden aan jouw ING-zichtrekening. Als je door een ongeval zou overlijden, ontvangt de door jou aangestelde begunstigde een heel jaar lang een maandelijkse vergoeding (de vergoeding is gebaseerd op jouw rekeningomzetten vóór het overlijden door ongeval).

 • Zekerheid voor jouw familie
  Je zorgt ervoor dat jouw nabestaanden financieel niets tekortkomen als je plots zou overlijden.
 • Op maat
  De vergoeding is perfect aangepast aan de levensstandaard van jouw gezin, omdat ze berekend wordt op basis van de belangrijkste inkomsten, uitgaven en doorlopende opdrachten die op de ING-zichtrekening zijn gedomicilieerd.
 • Flexibel
  Je kiest de formule die het bedrag van de vergoeding bepaalt.
 • Geen medische vragenlijst
  Je moet geen medische formaliteiten vervullen bij de intekening.
 • Lage premie
  Voor slechts € 24 of € 45 per jaar geeft je jouw nabestaanden een zekere gemoedsrust. Volgens de gekozen optie ontvangen zij een voorschot van € 2 500 (enkelvoudige optie) of € 5 000 (dubbele optie).

Voor wie?

Voor iedereen tot en met 70 jaar, die houder is van een ING-zichtrekening en die zijn of haar gezin financiële zorgen wil besparen.

Bij intekening

Je kiest de begunstigde van de verzekering en een van de volgende twee formules:

 • Enkelvoudige optie
  De begunstigde ontvangt een totale vergoeding die gelijk is aan de som van de belangrijkste inkomsten (zoals jouw salaris, kinderbijslag of huurinkomsten) en uitgaven die tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan het ongeval op de zichtrekening werden gedomicilieerd of uitgevoerd met een doorlopende opdracht* (zoals facturen voor water, gas, elektriciteit of de huur).
 • Dubbele optie
  Hetzelfde principe maar hier verdubbelen de bedragen die aan de begunstigde worden uitbetaald.

Welke optie je ook kiest, je hoeft geen medische formaliteiten te vervullen.

Beheer contract

 • Tenzij je het contract opzegt, wordt het elk jaar stilzwijgend verlengd.

Bij overlijden door ongeval

 • Nadat de bank alle bewijsstukken voor het overlijden door ongeval heeft gekregen, ontvangt de begunstigde de eerste storting. Volgens de gekozen optie ontvangt hij een voorschot van € 2 500 (enkelvoudige optie) of € 5 000 (dubbele optie).
 • De rest van het verzekerde bedrag wordt in elf gelijke maandelijkse betalingen gestort.
 • De vergoeding is cumuleerbaar. Jouw begunstigden kunnen de vergoeding van jouw ING Income P samen met andere vergoedingen (bijvoorbeeld een levensverzekering of een pensioenspaarplan) ontvangen.

* In de algemene voorwaarden vind je de lijst met alle gedomicilieerde inkomsten en betalingen of doorlopende opdrachten die worden gedekt.

Premie

Optie

Jaarlijkse premie

Vergoedingen

Enkelvoudig

€ 24

Min. : € 7.500 Max.: € 37.500
Dubbel

€ 45

Min. : € 15.000 Max.: € 75.000

Looptijd

Het contract wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

Fiscaal

De vergoeding is op zich niet belastbaar, maar is wel onderworpen aan successierechten.

Begunstigde

Tenzij anders overeengekomen, is de begunstigde die de vergoeding ontvangt:

 • de echtgeno(o)t(e) (niet uit de echt gescheiden noch gescheiden van tafel en bed) of de wettelijk samenwonende partner van de overleden verzekerde;
 • bij ontstentenis, de kinderen van de overleden verzekerde en de andere afstammelingen bij plaatsvervulling;
 • bij ontstentenis, de bloedverwanten in opgaande lijn van de overleden verzekerde;
 • bij ontstentenis, de rechthebbenden van de overleden verzekerde.

De heer Janssen, houder van een ING-zichtrekening, sluit een verzekering ING Income P af, met zijn partner als begunstigde.

Het gedomicilieerde inkomen op deze rekening bedraagt € 1 500 per maand (ofwel € 18 000 per jaar). De gedomicilieerde betalingen komen op € 6 500 per jaar. In totaal is er dus € 24 500 gedomicilieerd op de zichtrekening.

Bij overlijden door ongeval ontvangt de begunstigde de volgende vergoedingen:

Optie

Vergoeding eerste maand

Volgende elf maanden

Totale vergoeding

Enkelvoudig

€ 2 500

11 x 2 000 = € 22 000

€ 24 500

Dubbel

€ 5 000

11 x 4 000 = € 44 000

€ 49 000