Autoverzekering FAQ

Waar kan je terecht als niemand jou wil verzekeren? | Tariferingsbureau

Niet welkom wegens te jong?

Heb je enkel maar ontzettend dure offertes voor een autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid gekregen? Wil geen enkele verzekeringsmaatschappij jou nog verzekeren?

Je kan in zo’n geval contact opnemen met het Tariferingsbureau, op voorwaarde dat 3 of meer verzekeraars jou geen BA Autoverzekering willen bieden of wanneer je aan deze verzekeraars een ontzettend hoge premie moet betalen.

De franchise en premie zullen door het Tariferingsbureau bepaald worden. Daarna wijzen ze minstens één, maar soms meer verzekeraars aan die lid zijn van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Jouw risico’s zullen dan worden verzekerd door één van hen.

Niet meer welkom bij jouw verzekeraar wegens oudere leeftijd?

Oudere bestuurders lopen het risico om door hun verzekeraar te worden aan de kant geschoven na een schadegeval in fout. Nochtans kan men uit de statistieken over de verkeersveiligheid dat senioren allesbehalve brokkenmakers zijn en een groot risico vormen voor verzekeraars. De cijfers bewijzen overigens het tegengestelde: oudere bestuurders zijn meer ervaren, rijden voorzichtiger en zijn minder betrokken bij schadegevallen dan jongere bestuurders, ook al neemt hun rijvaardigheid wat af naarmate men ouder wordt.

Volgens Assuralia, de beroepsorganisatie van de verzekeringsmaatschappijen, zijn slechts 5% van de ongevallen te wijten aan bestuurders tussen de 60 en 70 jaar oud, en slechts 6% aan bestuurders tussen de 70 en 80 jaar oud. Oudere bestuurders vormen dus volgens deze cijfers helemaal geen slecht risico voor de maatschappijen, maar eerder een goed risico.

Maar toch worden senioren vaak zonder aarzelen aan de deur gezet door hun verzekeraar.
Het is daarom raadzaam om als oudere bestuurder steeds jouw autoverzekering af te sluiten via een onafhankelijke makelaar die jouw belangen kan verdedigen tegenover de verzekeringsmaatschappij. Dankzij jouw relatie met jouw makelaar loop je aanzienlijk minder kans om door jouw verzekeraar aan de kant te worden geschoven.

Indien je toch in een situatie bent terechtgekomen waar je door minstens drie verzekeraars werd geweigerd, of als je enkel aan extreem hoge tarieven een autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) kan verkrijgen, dan kan je ook terecht bij het Tariferingsbureau Auto.