Motorverzekeringen Touring Verzekeringen

Verzekering rechtsbijstand verkeer voor motoren | Touring Verzekeringen

Touring Verzekeringen omniumverzekering

De verzekering Rechtsbijstand van Touring Verzekeringen dekt jouw strafrechtelijke verdediging in geval van geschillen met derden, vluchtmisdrijf of insolventie.

 • Naasten zijn ook mee verzekerd
 • Vrije keuze van advocaat en juridisch expert
 • Betaalbaar tarief, slechts € 3,17/maand

De verzekering rechtsbijstand verkeer beschermt jou bij geschillen. Zij omvat advies & rechtsbijstand voor alle conflicten ten gevolge van een verkeersongeval.

Zij verzekert jouw verdediging indien je jouw rechten moet laten gelden als eiser of gedaagde in een gerechtelijke procedure.

Bij geschillen kunnen zich twee gevallen voordoen:

 • Je wil een derde gerechtelijk vervolgen
 • Een derde beslist om jou juridisch te vervolgen

Je bent verzekert voor volgende zaken

 • Jouw strafrechtelijke verdediging
 • Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (dat niet door een contract wordt vastgelegd)
 • Jouw verhaal als zwakke weggebruiker (passagier van het voertuig)
 • De passagiers van de verzekerde motor zijn ook gedekt.
 • Verdediging gegarandeerd in geval van vluchtmisdrijf of insolventie van derden

Wat dekt de verzekering rechtsbijstand verkeer?

Je bent verzekerd voor het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, jouw strafrechtelijke verdediging en jouw verhaal als passagier.

 • Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
  In geval van lichamelijke letsels of schade veroorzaakt aan jouw voertuig door derden.
 • De strafrechtelijke verdediging
  Wanneer je wordt vervolgd voor eender welke inbreuk (zelfs een ernstige fout) op de verkeersregels, een verkeerswet, voor slagen en verwondingen of onopzettelijke doodslag.
 • Jouw verdediging als passagier van de verzekerde motor
  In geval van lichamelijke letsels of schade veroorzaakt aan jouw bezittingen door derden.

Wie is verzekerd en in welke omstandigheden?

De verzekeringsnemer en zijn naasten zijn verzekerd in de hoedanigheid van:

Eigenaar, houder, bevoegde bestuurder of passagier van de vervangmotor (van dezelfde categorie als de omschreven motor), indien de omschreven motor tijdelijk buiten gebruik is.

De naasten van de verzekeringsnemer zijn:

 • de samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie de verzekeringsnemer samenwoont
 • alle personen die in de woning van de verzekeringsnemer leven