Motorverzekeringen Touring Verzekeringen

Mini Omnium Motorverzekering | Touring Verzekeringen

Touring Verzekeringen
De Mini Omnium Motorverzekering van Touring Verzekeringen verzekert jou voor schade veroorzaakt aan jouw motor van meer dan 50cc.

 • Je betaalt geen vrijstelling (franchise)

De mini omnium-verzekering verzekert jouw motor tegen schade veroorzaakt door :

 • Brand
 • Diefstal
 • Natuurkrachten
 • Contact met dieren
 • Neerstorten van meteorieten, lucht- of ruimtevaartuigen of onderdelen daarvan

Naast jouw mini omnium-verzekering, kan je ook optionele verzekeringen afsluiten die aangepast zijn aan jouw behoeften:

 • Rechtsbijstandverzekering
  Beschermt de rechten van de bestuurder bij geschillen.
 • Motobijstand
  Dekt de takeldienst en repatriëring bij ongevallen in België.

De mini omnium-verzekering is van toepassing op schade aan jouw motor van meer dan 50 cc, veroorzaakt in België of in één van de landen die op jouw groene kaart (verzekeringsbewijs) vermeld staan.

Is jouw voertuig uitgerust met een antidiefstal systeem ?

Om te kunnen genieten van een diefstalverzekering moet jouw voertuig op z’n minst uitgerust zijn met een door Touring Verzekeringen erkend elektronisch diefstalbeveiligingssysteem, dat automatisch de werking van de motor verhindert dankzij een dubbele motoronderbreking (syst. VV1 Assuralia of een origineel stroomonderbrekingssysteem, een sleutel met code zoals een transponder, een klavier met cijfercode, …).

Beschik je niet over zo’n systeem ? Dan heb je 30 dagen de tijd om het vereiste anti-diefstalsysteem te laten installeren. Je dient er bovendien op toe te zien dat bovenvermeld systeem steeds in goede staat van werking verkeert en desgevallend onmiddellijk op eigen kosten de nodige herstellingen laten uitvoeren. Bij schadegeval dient u ons het door Assuralia erkende montageattest voor te leggen of het montageattest van de constructeur.

Wat wordt verstaan onder brandschade?

Bliksem, brand, vuurschade, ontploffing, steekvlam, kortsluiting zonder vlammen, blus-schade.

Niet inbegrepen is schade veroorzaakt door het vervoeren van bijzonder ontvlambaar of explosief materiaal.

Wat wordt verstaan onder schade veroorzaakt door natuurkrachten?

Aardbevingen, rotsinstortingen, vallende stenen, grondverschuivingen, lawines, druk of val van een sneeuwmassa, val van een ijsklomp, hagel, hoogtij of overstromingen, stormwinden met een topsnelheid van meer dan 100 km/u, vloedgolven, vulkaanuitbarstingen.

De windsnelheid moet worden vastgesteld door de meteorologische waarnemingspost het dichtst bij de plaats van het voorval.

Wat wordt verstaan onder schade veroorzaakt door dieren?

Botsingen met wild, vogels en andere dieren waarvan je geen eigenaar of houder bent.

Wat wordt verstaan onder schade veroorzaakt door neerstortingen?

Neerstorten van meteorieten, lucht- of ruimtevaartuigen of onderdelen daarvan.

Optionele waarborg Rechtsbijstand

Jouw mini omnium-verzekering komt niet tussenbeide om jou juridisch te beschermen bij geschillen na een ongeval. De rechtsbijstandverzekering (optioneel) helpt jou hierbij.