ING verzekeringen bij lening

Schuldsaldoverzekering bij niet-hypothecaire lening | ING

ING VerzekeringenDe ING Schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering gekoppeld aan jouw verrichting op afbetaling. Voor complete zekerheid raadt ING aan om voor elke kredietnemer een dekking van 100% van het geleende bedrag te nemen. Bij overlijden betalen we het schuldsaldo van jouw verrichting op afbetaling volledig terug. Jouw erfgenamen (bijvoorbeeld jouw partner of kinderen) hoeven jouw goed dus niet terug te betalen of te verkopen.

 • Bescherming
  De ING Schuldsaldoverzekering garandeert jouw erfgenamen of rechthebbenden de eigendom van het goed, zonder dat ze jouw lopende verrichting op afbetaling moeten aflossen.
 • Onmisbare dekking
  Bij overlijden wordt het schuldsaldo van jouw verrichting op afbetaling onmiddellijk terugbetaald.
 • Flexibiliteit
  Je kiest voor een eenmalige premie of recurrente premies (halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks).
 • Belastingvoordeel
  Je kan onder bepaalde voorwaarden van een belastingvermindering genieten.

De ING Schuldsaldoverzekering is bestemd voor natuurlijke personen van minstens 18 jaar die een verrichting op afbetaling zijn aangegaan en willen vermijden dat hun nabestaanden deze lening moeten aflossen mochten ze overlijden.

Bij de ondertekening van het contract

 • Je kiest zelf de formule die het best bij jou past. ING berekent de premies voor de dekking van het geleende kapitaal.
 • Je kan de begunstigde(n) van jouw schuldsaldoverzekering vrij kiezen. Als je op jouw premies een belastingvoordeel wilt genieten, is die keuze wettelijk beperkt.
 • Jouw kantoor kan je helpen bij de keuze van de formule die het best aan jouw behoeften voldoet.

Einde van het contract

 • Bij overlijden: als je een dekking voor 100% hebt gekozen, wordt het schuldsaldo van jouw verrichting op afbetaling volledig terugbetaald..

Premie

De definitieve premies worden berekend volgens het verzekerde kapitaal, de looptijd van het contract, het rookgedrag, de actuariële leeftijd en na de evaluatie van de gezondheidstoestand van de verzekerde en na financiële acceptatie. Ze worden bevestigd in het contract. De premies zijn inclusief taksen en kosten.

Je kan opteren voor een eenmalige premie of periodieke premies.

Het tarief is geldig gedurende 3 jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het contract, onder voorbehoud van wettelijke aanpassingen.

Looptijd

De looptijd van het contract stemt overeen met de duur van de verrichting op afbetaling.

Fiscale voordelen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de premies van jouw ING Schuldsaldoverzekering recht geven op een belastingvermindering.

Begunstigde

De nabestaande(n) die je hebt aangesteld bij ondertekening van jouw contract.