ING verzekeringen bij lening

ING Schuldsaldoverzekering Hypothecair Krediet

ING Verzekeringen

De ING Schuldsaldoverzekering Hypothecair Krediet is een overlijdensverzekering verbonden aan jouw hypothecair krediet. Voor complete zekerheid raden we per kredietnemer een dekking voor 100% van het bedrag van jouw hypothecair krediet aan. Bij overlijden betalen we het schuldsaldo van jouw krediet volledig terug.

Jouw erfgenamen (bijvoorbeeld jouw partner of jouw kinderen) hoeven jouw hypothecair krediet dus niet verder af te betalen of de gezinswoning te verkopen.​

 • Zekerheid
  Jouw partner of jouw andere nabestaanden blijven na jouw overlijden niet met een schuldenberg zitten.
 • Flexibiliteit
  Als je jouw krediet in de loop van het contract aanpast, bijvoorbeeld bij een vervroegde terugbetaling of renteherziening, passen we jouw schuldsaldoverzekering automatisch aan.
 • Fiscale voordelen
  De premies zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

De ING Schuldsaldoverzekering Hypothecair Krediet is bestemd voor natuurlijke personen van minstens 18 jaar oud en die willen vermijden dat hun nabestaanden hun krediet moeten afbetalen indien ze zouden overlijden.

Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming op de premie van hun schuldsaldoverzekering. Raadpleeg jouw verzekeraar, jouw bank of jouw tussenpersoon voor meer informatie.

De definitieve premies worden berekend volgens het verzekerde kapitaal, de looptijd van het contract, het rookgedrag, de actuariële leeftijd en na de evaluatie van de gezondheidstoestand van de verzekerde en na financiële acceptatie. Ze worden bevestigd in het contract. De premies zijn inclusief taksen en kosten.

Je kan opteren voor een eenmalige premie of periodieke premies.

Het tarief is geldig gedurende 3 jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het contract, onder voorbehoud van wettelijke aanpassingen.

Bij de ondertekening van jouw contract:

 • Je kiest zelf de formule die het best bij jou past. ING berekent de premies voor de dekking van het ontleende kapitaal.
 • Je kiest zelf de begunstigde(n) van jouw schuldsaldoverzekering. Als je wilt genieten van een fiscaal voordeel op jouw premies, is de keuze van de begunstigde(n) wettelijk beperkt.
 • Jouw kantoor kan je helpen bij het zoeken naar de beste formule.

Beheer van jouw contract

 • Bij aanpassing van jouw krediet wordt jouw schuldsaldoverzekering ook automatisch aangepast.

Einde van jouw contract

 • Bij leven: jouw contract eindigt automatisch wanneer jouw krediet volledig is afbetaald.
 • Bij overlijden: als je een dekking van 100% hebt gekozen, wordt het schuldsaldo van jouw hypothecair krediet volledig terugbetaald.

Looptijd

De looptijd van jouw contract stemt overeen met de looptijd van het gedekte krediet.

Belastingvoordelen

De premies van jouw schuldsaldoverzekering zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.