Argenta levensverzekering Tak 21

Argenta tak 21 levensverzekering | Oct-a-vie

Argenta VerzekeringenOct-a-vie is een tak 21-levensverzekering met een gegarandeerd rendement die op de eindvervaldag kapitaalgarantie biedt. Bovendien worden bij overlijden vóór de einddatum jouw inleg en jouw verworven interest uitbetaald. Oct-a-vie is een levensverzekering die in de praktijk vergelijkbaar is met een (kapitalisatie)kasbon.

Dankzij Oct-a-vie verzeker je jou vandaag voor de dag van morgen.

Inleg

  • Minimaal € 3750
  • De interesten worden herbelegd tot de einddatum

Duurtijd

Vaste duur van 8 jaar en 1 maand.

Interestgarantie

De technische interestvoet, van toepassing op moment van storting, wordt gegarandeerd gedurende 8 jaar. Na deze periode wordt de interestvoet toegepast die op dat ogenblik van toepassing is voor de restlooptijd.

Kapitaalgarantie

De terugbetaling van jouw inleg wordt gegarandeerd.

Kosten

Je hebt geen instap- noch beheerskosten op de inleg.

Belastbaarheid

Je betaalt geen roerende voorheffing omdat de looptijd langer is dan 8 jaar.