Verzekering successierechten nalatenschap
AXA Overlijdensverzekeringen

Successieverzekering AXA

Dekking van de successierechten

AXA VerzekeringenEen successieverzekering is een levenslange overlijdensverzekering die de betaling van een kapitaal gelijk aan de geraamde successierechten waarborgt, ongeacht het moment waarop de erflater overlijdt.

Met de successieverzekering van AXA Verzekeringen beschikken jouw erfgenamen over een kapitaal om de geschatte successierechten te betalen na jouw overlijden. Ongeacht het ogenblik waarop de erflater overlijdt, moeten de erfgenamen namelijk steeds successierechten betalen.

 • Uitkering van een kapitaal bij overlijden
  Wanneer je als erflater overlijdt, dan keert de successieverzekering aan de erfgenaam een kapitaal uit waarmee hij de geschatte successierechten kan betalen.
 • Kapitaal niet in de erflating opgenomen
  Het kapitaal dat bij overlijden van de verzekerde erflater wordt uitgekeerd, zal niet in de erflating worden opgenomen. Dit op voorwaarde dat de verzekeringsnemer de erfgenaam is en dat hij zelf de premies heeft betaald.

Verzekerd kapitaal

De verzekering dekt een bedrag dat gelijk is aan een raming van de successierechten die de erfgenaam bij overlijden van de erflater op zijn deel van het roerend en onroerend vermogen van de overledene zal moeten betalen.

Premie

Je kan jouw premie via constante premies betalen.

Medisch

Als verzekerde tot en met 55 jaar moet je afhankelijk van jouw beschikbare kapitaal:

 • ofwel een verklaring over jouw gezondheidstoestand voorleggen
 • ofwel een vragenlijst invullen
 • ofwel een medisch onderzoek ondergaan

Indien je als verzekerde ouder dan 55 jaar bent, dan moet je afhankelijk van jouw beschikbare kapitaal:

 • ofwel een vragenlijst invullen
 • ofwel een medisch onderzoek ondergaan

Karine woont in Gent. Haar onroerend vermogen wordt op 1,2 miljoen euro geschat. Daarbovenop beschikt ze over een totaal kapitaal van € 200.000, gespreid over spaarrekeningen, kasbons en obligatiebeleggingen. Bij haar overlijden zullen haar twee kinderen elk € 120.000,00 (geraamd bedrag) aan successierechten moeten betalen.

Optie betaling successierechten

Optie successieverzekering

€ 120.000,00 (geraamd bedrag) per kind Naargelang de leeftijd van Anne bij aanvang van het contract, zal haar jaarpremie verschillend zijn:

 • 60 jaar: € 6.467,46 per kind
 • 65 jaar: € 8.585,70 per kind
 • 70 jaar: € 11.686,65 per kind.

(Voorbeeldtarieven van toepassing op 01/06/2012)

Op onze vergelijkingspagina met successieverzekeringen kan je een offerte aanvragen bij AXA en andere verzekeraars. Een verzekeringsmakelaar zal jou grondig kunnen adviseren en een voorstel op maat van jouw persoonlijke situatie kunnen bezorgen.