Kapitaalverzekering Assuraweb
AXA Overlijdensverzekeringen

Think2protect overlijdensverzekering

Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal en met dekking kanker

AXA VerzekeringenMet de Think2protect overlijdensverzekering van AXA laat je niets aan het toeval over wat de bescherming van jouw naaste familieleden (maar ook van jouzelf) betreft. Bij overlijden zullen zij een kapitaal ontvangen dat je zelf hebt bepaald. En wanneer kanker wordt vastgesteld, ontvang je een kapitaal dat kan helpen om de behandelingskosten te dragen die niet door het ziekenfonds worden gedekt​.

Think2protect biedt jou 3 verschillende dekkingen:

  • Jouw naasten zullen het door jou bepaalde kapitaal ontvangen als je overlijdt, en dit ongeacht de oorzaak
  • In geval van overlijden door een ongeval, wordt dit kapitaal verdubbeld
  • Wordt er bij jou kanker vastgesteld, dan ontvang je een bedrag gelijk aan 50% van het overlijdenskapitaal *

* De uitbetaling van dit bedrag wordt in mindering gebracht van de hoofdsom van het overlijdenskapitaal dat aan de begunstigde(n) uitgekeerd wordt als de verzekerde na deze uitbetaling, maar vóór de afloop van het contract, overlijdt.

Think2protect is een eenvoudig contract

  • Je bepaalt het overlijdenskapitaal.
  • Je wijst jouw begunstigden bij overlijden aan.
  • Een gewone verklaring van goede gezondheid volstaat.

Voor wie?

De impact van kanker in onze maatschappij is niet meer weg te denken. In België krijgen 60.000 personen per jaar te horen dat ze kanker hebben vóór de leeftijd van 75 jaar. 1 op 3 mannen en 1 op 4 vrouwen wordt ermee geconfronteerd.

  • Intekenen op think2protect is mogelijk tussen 18 en 65 jaar.
  • De maximumleeftijd bij de afloop van het contract is 70 jaar. Met jouw verklaring van goede gezondheid bent je dus gedekt tot 70 jaar.

Premie

De premie wordt bepaald naargelang van de leeftijd van de verzekerde bij de intekening en het niveau van het gekozen overlijdenskapitaal. Je kan het bedrag besteden zoals je dat zelf wenst en je intussen concentreren op jouw genezing. Dat is immers het allerbelangrijkste. De premie is vast en houdt rekening met een taks van 2% op de individuele levensverzekeringspremies. Het verzekerde overlijdenskapitaal moet minimum € 5.000,00 en maximum € 75.000,00 bedragen.