AXA Overlijdensverzekeringen

AXA schuldsaldoverzekering met dekking tot 100% van het openstaande saldo

AXA VerzekeringenJouw gezin beschermen tegen de zware last van een woonkrediet?

Bij aankoop van jouw woning ga je een hypothecaire lening aan.

De schuldsaldoverzekering dekt tot 100% van het openstaande saldo als jou iets overkomt.

Bescherming bij overlijden

​De schuldsaldoverzekering dekt het saldo van een woonkrediet tot 100%. Overlijd je (als verzekerde) vóór de terugbetaling ervan? Dan betaalt AXA de resterende schuld helemaal of gedeeltelijk af. Zo moeten jouw nabestaanden de zware hypothecaire last niet dragen.

De bescherming begint vóór de ondertekening van de akte

Je bent gratis en volledig beschermd gedurende maximaal 4 maanden tussen de ondertekening van het compromis en de aankoopakte van jouw woning.

Flexibele premiebetaling

Je kan jouw premie op 3 manieren betalen:

 • een eenmalige premie bij aanvang van het contract
 • een constante premie gedurende 2/3 van de looptijd van het contract
 • een jaarlijkse variabele premie, ieder jaar rekening houdend met de leeftijd van de verzekerde en het verzekerde kapitaal.

Voordelige fiscaliteit

De schuldsaldoverzekering kan jou recht geven op:

 • een belastingaftrek tot 50% in het kader van de enige woning (met uitsluiting van de optie ‘never pay for nothing’)
 • een belastingvermindering van 30% voor langetermijnsparen en pensioensparen.

Voordeligste tarief

Je geniet het voordeligste tarief voor jouw persoonlijke situatie. Er wordt rekening gehouden met de volgende elementen:

 • jouw leeftijd
 • het verzekerde kapitaal
 • de looptijd van jouw krediet
 • de rentevoet van jouw krediet
 • roker/niet-roker.

Allemaal factoren die jouw premie zullen beïnvloeden.

Never pay for nothing

Je hebt niet graag het gevoel dat je misschien voor niets jouw verzekeringspremies betaalt? Met never pay for nothing betaalt AXA bij leven van de verzekerde op het einde van het contract 50% van de premies terug.

50% terugbetaald

Je sluit een schuldsaldoverzekering af. Je betaalt hiervoor op regelmatige basis een premie. Uiteraard hoop je dat u deze verzekering nooit moet inroepen. Maar je hebt ook niet graag het gevoel dat je misschien de hele tijd voor niets betaalt. Daarom bieden we u never pay for nothing. Met deze optie bij de schuldsaldoverzekering krijg je de helft van de gestorte premies terugbetaald (taksen niet inbegrepen) als de verzekerde op het einde van het contract nog in leven is.

Bijkomende bescherming

Hebt je reeds gedacht aan een financieel vangnet voor het geval je plots arbeidsongeschikt zou worden? Je wenst jouw gezin extra te beschermen in geval van overlijden door een ongeval?

Arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval

Plotse arbeidsongeschiktheid brengt het gezinsbudget vaak uit evenwicht. De kosten voor het levensonderhoud (en vooral de terugbetaling van jouw woonkrediet) worden dan snel een zware last.

Financieel vangnet

Bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval geniet je:

 • vrijstelling van premiebetaling voor jouw schuldsaldoverzekering
 • een bijkomende vergoeding waarmee je de maandelijkse aflossing voor jouw woonkrediet geheel of gedeeltelijk kunt betalen.

Praktisch

Deze extra bescherming:

 • krijg je reeds vanaf een invaliditeitsgraad van 25%
 • wordt in proportie tot de graad van arbeidsongeschiktheid toegekend
 • treedt snel in werking (na amper 1 maand).

Overlijden door een ongeval

Het ondenkbare kan iedereen overkomen. Niemand is er tegen bestand en niemand is voorbereid op het overlijden van een familielid door een ongeval. Wanneer daar financiële problemen uit voortvloeien, wordt het extra zwaar.

Financieel vangnet

Jouw nabestaanden ontvangen een bedrag dat hen kan helpen om:

 • de begrafeniskosten te dragen
 • de successierechten te betalen
 • het inkomensverlies tijdelijk ten gevolge van het overlijden op te vangen.

Met deze extra bescherming kan je het uitbetaalde kapitaal bij overlijden door ongeval verdubbelen of verdrievoudigen.