Verzekering successierechten nalatenschap
AXA Overlijdensverzekeringen

AXA Schenkingsverzekering

Dekking van de schenkingsrechten

AXA VerzekeringenJe wenst een deel van jouw opgebouwde vermogen over te dragen aan jouw kinderen of aan iemand die jou na aan het hart ligt.

Met de schenkingsverzekering van AXA kunnen de begiftigden de geschatte successierechten dekken die op jouw schenking zouden moeten worden betaald indien je vroegtijdig overlijdt.

 • Je overbrugt de kritieke periode van 3 jaar
  Een schenking of gift wordt aan successierechten onderworpen wanneer je tijdens de eerste 3 jaar na jouw schenking overlijdt en er geen schenkingsrechten werden betaald. De schenkingsverzekering keert in dat geval aan de begiftigde een kapitaal uit waarmee hij de geschatte successierechten op het geschonken kapitaal kan betalen.
 • Uitkering van een kapitaal
  Wanneer je als schenker vroegtijdig overlijdt, keert de schenkingsverzekering aan de begiftigde een kapitaal uit waarmee hij de geschatte successierechten op het geschonken kapitaal kan betalen.
 • Geen successierechten op het uitgekeerde kapitaal
  Indien de verzekeringnemer de begiftigde is, dan zal het door de schenkingverzekering uitgekeerde kapitaal niet door successierechten worden aangetast.
 • Financieel voordeliger dan schenkingsrechten
  Een schenkingsverzekering is meestal financieel voordeliger dan het betalen van schenkingsrechten. Schenkingsrechten variëren naargelang het gewest waar je woont.
 • Een geruster gevoel
  Je wilt iemand die u nauw aan het hart ligt een financieel duwtje in de rug geven door hem een deel van jouw vermogen over te dragen. Dankzij de schenkingsverzekering kan je met vertrouwen de toekomst tegemoetzien.

Een schenkingsverzekering is een tijdelijke overlijdensverzekering met een looptijd van drie jaar:

 • met een vast kapitaal
 • die het geschatte bedrag van de eventueel verschuldigde successierechten dekt.

Verzekerd kapitaal

De verzekering dekt een vast kapitaal aangezien het geraamde bedrag van de successierechten constant blijft gedurende de periode van drie jaar.

Waarom een tijdelijke verzekering met een looptijd van drie jaar?

Enkel indien de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, zijn successierechten op het geschonken bedrag verschuldigd.

Mijnheer Peeters, 65 jaar en weduwnaar, woont te Antwerpen en is niet-roker. Hij wenst de totaliteit van zijn eigendommen (€ 460.000,00) schenken aan zijn enige dochter Emma.

​Optie betaling schenkingsrechten

​Optie schenkingsverzekering

​In het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedragen de schenkingsrechten 3%, hetzij 13.800 euro in dit voorbeeld. Als Mijnheer Peeters binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt, dan zal Emma successierechten moeten betalen voor een bedrag geraamd op 76.200 euro. Om dit bedrag te verzekeren, zou Emma in het kader van de schenkingsverzekering een koopsom van 3.900,29 euro (incl. taks) moeten betalen.
Met een schenkingsverzekering kan Emma 9.899,71 euro besparen!​

Deze raming houdt rekening met de tarieven die op 01/06/2012 van toepassing waren.

Een schenking kan eveneens aan een spaarverzekering worden gekoppeld. Deze spaarverzekering wordt:

 • afgesloten op naam van de begiftigde. De geschonken sommen worden op dit contract gestort.

Zo kunnen ouders of grootouders op een veilige en fiscaal voordelige manier een kapitaal aan hun kinderen of kleinkinderen overdragen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • een gewone schenking
 • een schenking met behoud van controle
 • een schenking met betaling van rente
 • een schenking met conventionele terugkeer van het kapitaal