Groepsverzekeringen
Ondernemingen

Alto, de oplossing in collectieve kapitalisatie

Delta Lloyd LifeAlto is een oplossing voor ondernemingen die hun financiële risico’s willen verminderen of hun pensioenarchitectuur willen vereenvoudigen.

Heb je al een pensioenfonds of groepsverzekering? Met Alto van Delta Lloyd Life profiteer je van het principe van collectieve kapitalisatie en van de voordelen van de groepsverzekering.

 • Je kan de volatiliteit volledig weren uit jouw resultatenrekening als je kiest voor een Tak 21 formule.
 • De financiering van oude contracten met een gewaarborgd rendement van 4,75% kan verspreid worden in de tijd.
 • Een oplossing zonder administratielast. Delta Lloyd Life heeft alle competenties in huis: legal departement, audit functie, beheerders en beleggers zijn er om jou te helpen.
 • Jouw pensioenfonds blijft desgewenst bestaan! Jouw werknemers behouden dus hun inspraak.

Alto is een formule die de voordelen van het pensioenfonds en van de groepsverzekering combineert, en zo nieuwe mogelijkheden biedt.

Middelenverbintenis (Tak 23) of resultaatsverbintenis (Tak 21)? Anders dan het pensioenfonds kan Alto zowel een middelenverbintenis als een resultaatsverbintenis opnemen.

Waarom kiezen voor Alto als groepsverzekering?

Om de voordelen van de collectieve kapitalisatie en van de groepsverzekering te combineren: Delta Lloyd Life beheert de activa en betaalt de prestaties uit aan de verzekerden. De groepsverzekering in collectieve kapitalisatie maakt het mogelijk om bestaande pensioenplannen volledig over te nemen, ongeacht of deze gefinancierd zijn via pensioenfondsen of niet.

Waarom kiezen voor Alto als beheersovereenkomst van jouw pensioenfonds?

Om het pensioenfonds te behouden. Het pensioenfonds blijft dan zowel verzekeringnemer als begunstigde. Enkel het asset management van het fonds wordt overgedragen. Resultaat: een veiliger beheer in Tak 21 is mogelijk.

Is Alto interessant voor jouw onderneming?

Alto is ideaal voor grote ondernemingen met meer dan 400 werknemers. Hij vermindert de complexiteit die gepaard gaat met een verscheidenheid van plannen. Het asset management kan aan Delta Lloyd Life toevertrouwd worden alsook het uitbetalen van de verzekerde prestaties. En hij maakt ook een veiliger beheer van Tak 21 dotaties mogelijk.

Rendement

Je kiest voor de kapitalisatie van de premies tussen drie formules die je bovendien onderling kunt combineren.

 • Save Green (tak 21)
  Een gewaarborgd rendement van 1,75%1, plus een eventuele jaarlijkse variabele winstdeelname2
 • Save Blue (tak 21)
  Je dynamiseert het rendement dat volledig bestaat uit de eventuele jaarlijkse variabele winstdeelname; jouw netto gestorte premies blijven volledig gewaarborgd (gewaarborgde interestvoet 0%1)
 • Tak 23
  De meest dynamische keuze voor een potentieel hoger rendement

Resultaten

 • dotaties in collectieve kapitalisatie veilig in Tak 21
 • gewaarborgde interestvoet van 0% of 1,75%1
 • een oplossing voor het “financieringsgat”. De financiering van oude contracten met een gewaarborgd rendement van 4,75% kan verspreid worden in de tijd.

1 Dit is de actueel geldende interestvoet. Deze interestvoet is niet gewaarborgd voor de toekomstige stortingen. De interestvoet wordt toegepast op de in het fonds belegde netto stortingen. De gewaarborgde interestvoet is deze die van toepassing is op het tijdstip van de storting.

2 Ieder jaar kan de maatschappij eventueel een winstdeelname verdelen en toekennen overeenkomstig het plan dat werd neergelegd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en voor zover het contract in voege was op 31 december van het jaar dat aan de toekenning voorafgaat. Deze winstdeelname varieert overeenkomstig de resultaten van de maatschappij en de ontwikkeling van de financiële markten. De toekenning van een winstdeelname kan niet gewaarborgd worden voor de toekomst.

Extra bescherming

Voor de risicodekkingen voorziet Alto in de storting van premies in aparte contracten.

Optionele beschermingen bij overlijden:

 • een vastgesteld bedrag
 • een bijkomend vastgesteld bedrag voor de nabestaanden bij overlijden door een ongeval

Mogelijke beschermingen bij arbeidsongeschiktheid:

 • betaling van de premies door Delta Lloyd Life met behoud van waarborgen en pensioenopbouw
 • rente-uitkering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval zowel privé als professioneel
 • een extra bedrag bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid door een ongeval

De combinatie van pensioenopbouw in collectieve kapitalisatie met aanvullende waarborgen gefinancierd in een apart contract is uniek.

Taksen op premies

Pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid: 4,4%

Bijdragen en belasting bij uitkering

 • 3,55% Riziv-bijdrage op het totale gestorte bedrag (excl. arbeidsongeschiktheid)
 • solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% op het totale bedrag (excl. arbeidsongeschiktheid)
 • winstdeelname vrijgesteld
 • belasting op kapitaal/rente: afhankelijk van verschillende factoren

Je zoekt dé passende formule voor jouw bedrijf? Delta Lloyd Life biedt jou ruime oplossingen voor een dynamisch Employee Benefits beleid.