Autoverzekeringen BNP Paribas Fortis

Autoverzekering Top Occasium

De Top Occasium autoverzekering is aanbevolen voor tweedehandswagens tot 6 jaar oud

BNP Paribas Fortis autoverzekeringEen autoverzekering heb je voor de schade die je veroorzaakt aan anderen. Maar wat als jouw eigen voertuig beschadigd geraakt? Ook een tweedehandswagen kan immers veel geld waard zijn.

In de Top Occasium autoverzekering zit automatisch de waarborg Multirisk. Die kan je vrij combineren met de waarborg Stoffelijke Schade voor een optimale bescherming. Top Occasium is een echte omniumverzekering. Zij is er voor jou bij zowel gedeeltelijke schade als bij totaalverlies, en dat tegen een voordelige premie.

Top Occasium richt zich tot de eigenaars van een wagen die

  • minder dan 6 jaar oud is (te rekenen vanaf de eerste inverkeerstelling) en;
  • met een aankoopprijs van meer dan € 5.000 (incl. BTW).

Je kiest vrij voor de waarborg Multirisk, of je combineert Multirisk met de waarborg Stoffelijke schade voor optimale bescherming.

Multirisk

Deze waarborg vergoedt jou voor schade aan uw eigen voertuig door

  • diefstal of poging tot diefstal
  • brand
  • glasbreuk
  • natuurkrachten
  • aanrijding van een dier

Stoffelijke Schade

Deze waarborg verzekert u tegen alle schade die je zelf toebrengt aan jouw voertuig (ongeacht of u in fout was of niet) die een ander toebrengt, bijv. parkeerbluts door een onbekende chauffeur, vandalisme enz.)

Bij zowel Multirisk als bij Stoffelijke Schade krijg je de vrije keuze van hersteller, en een Actieve Vrijstelling (uitgezonderd glasbreuk. Daar bedraagt de vrijstelling € 50.). Hieronder lees je meer over de Actieve Vrijstelling.

Actieve Vrijstelling

Bij een schade, zowel in Multirisk als in Stoffelijke Schade, blijven volgende bedragen voor eigen rekening:

  • een vast bedrag van € 500 plus
  • 15% van de schade
  • met een absoluut maximum van € 1.500 (voor de som van beide bedragen)

Hoeveel blijft bijvoorbeeld voor eigen rekening in volgende gevallen?

Factuur van de garage na de herstelling Vast bedrag 15% van de schade Blijft voor eigen rekening
€ 2.000 € 500 € 300 € 800
€ 8.000 € 500 € 1.200 € 1.700, maar beperkt tot € 1.500
€ 14.000 € 500 € 2.100 € 2.600, maar beperkt tot € 1.500

Vergoeding bij diefstal of totaalverlies

Elk jaar dat een auto ouder is, verliest hij een stuk waarde. Bij een total loss of diefstal wil je evenwel zo veel mogelijk voor jouw tweedehandswagen terugkrijgen, rekening houdend met de werkelijke waarde van jouw voertuig.

Top Occasium biedt jou deze kans. De verzekerde waarde van jouw tweedehandswagen is gebaseerd op de factuurwaarde bij aankoop, en neemt af met 1% per maand vanaf de factuurdatum. Op die manier houdt Top Occasium rekening met de werkelijke gemiddelde waardedaling (ongeveer 12% per jaar) van een tweedehandsauto ouder dan 1 jaar.

Dit betreft een verzekering van AG Insurance aangeboden door BNP Paribas Fortis.