Omniumverzekeringen

Federale omniumverzekering

Federale Verzekering omniumverzekering

De Federale Verzekering biedt jou de keuze uit twee omniumverzekeringen:

 • Mini Omniumverzekering
  Aanbevolen voor voertuigen die ouder zijn dan 2 jaar
 • Volledige Omniumverzekering
  Aanbevolen voor voertuigen van minder dan 2 jaar oud

Mini Omnium

Een Mini Omniumverzekering  dekt schade aan jouw voertuig waarvoor je zelf niet verantwoordelijk bent. Jouw voertuig is ook verzekerd tegen diefstal.

Waarborgen

 • Diefstal
 • Brand
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Schade door extreme weersomstandigheden & natuurrampen

Volledige Omnium

Een Volledige Omniumverzekering dekt de materiële schade aan jouw eigen voertuig, of je nu in fout bent of niet. Ook de schade die veroorzaakt wordt door diefstal, brand, glasbreuk, natuurgeweld,… is verzekerd..

Jouw wagen kan ook worden verzekerd bij totaalverlies, namelijk op de volgende twee manieren:

 • op basis van de werkelijke waarde van het voertuig op het moment van het ongeval (vastgesteld door een expert)
 • in functie van de overeengekomen waarde (volgens een tabel van forfaitaire afschrijvingen)

Waarborgen

 • Diefstal
 • Brand
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Schade door extreme weersomstandigheden & natuurrampen
  +
 • Materiële schade aan jouw voertuig, zelfs als je in fout bent
 • Vandalisme

Voordelen

 • Je krijgt de vrije keuze over de manier waarop je wordt vergoed bij een schadegeval
 • Er geldt een beperkte vrijstelling voor goede bestuurders
 • De niet- terugvorderbare BTW en de Belasting op inverkeerstelling (BIV) worden gratis meeverzekerd
 • Bij glasbreuk wordt de schade onmiddellijk hersteld bij een erkende hersteller, zonder franchise
 • Jouw anti-diefstalsysteem wordt gratis meeverzekerd
 • Je ontvangt jaarlijks een deelname in de winst die de Federale Verzekering maakt. Dit komt overeen met een korting die de prijs van jouw omniumverzekering aanzienlijk kan doen dalen.

Vrijstellingen

Je krijgt de keuze over het percentage van de vrijstelling:

 • 2,5 % begrensd tot € 1 250
 • 5 %
 • 7,5 %
 • 10 %

Onder bepaalde voorwaarden kan je bovendien de vrijstelling ook halveren naar 1,25 % (begrensd tot € 625) of de vrijstelling volledig afkopen (0% vrijstelling dus) door een supplement te betalen op jouw premie.

Optionele uitbreiding waarborgen

Waardeverlies

 • Eerste 12 maanden
  Je kan bij de Federale Verzekering kiezen voor een optionele verzekering (onder voorwaarden) waarmee je waardevermindering van je voertuig kan vermijden gedurende 12 maanden. Dit wordt berekend op basis van de werkelijke waarde van het voertuig op het ogenblik van het ongeval of in functie van de aangenomen waarde.
  Bij een schadegeval bedraagt jouw vergoeding tijdens de eerste twaalf maanden dus  100 % van de cataloguswaarde van het voertuig, verhoogd met de waarde van de opties en het toebehoren.
 • Tussen de 13de en de 60ste maand
  Waardedaling 1% per maand
 • Vanaf de 61ste maand
  Vergoeding op basis van de werkelijke waarde van het voertuig voor het schadegeval, verhoogd met 15 %.
  Tweedehandse wagens van maximaal 12 maanden oud kunnen onder bepaalde voorwaarden ook tegen aangenomen waarde worden verzekerd.