Motorverzekeringen AG Insurance

Rechtsbijstandverzekering | Motorverzekering AG Insurance

AG InsuranceEen conflict of een juridisch geschil kan zware financiële gevolgen hebben. In zo’n geval is het belangrijk te kunnen rekenen op de steun van specialisten.

Jouw rechtsbijstandsverzekering helpt jou en staat je bij in geval van juridische vragen of problemen.

 • Onafhankelijke experts
  AG Insurance werkt samen met Providis, een onafhankelijke dienst gespecialiseerd in rechtsbijstand.
 • Een vergoeding tot € 50 000
  De waarborg rechtsbijstand betaalt jouw procedurekosten en de kosten verbonden aan de verdediging door jouw advocaat, tot € 50 000.
 • Zelfs bij een geschil met een vakman
  De verzekering rechtsbijstand komt ook tussen in geval van een geschil met een garagist, een carwash, een carrossier, of een andere vakman.

De waarborg rechtsbijstand

 • verdedigt jouw rechten en helpt jou een vergoeding te bekomen. In eerste instantie via een minnelijke schikking.
 • neemt jouw ereloonkosten voor advocaten & experts en jouw gerechtelijke kosten ten laste indien er geen compromis mogelijk is en een juridische procedure onvermijdelijk is.

Zonder deze waarborg moet je al deze stappen alleen ondernemen: contact opnemen met de tegenpartij, bespreken en bepalen van de aansprakelijkheden, etc… Dankzij jouw waarborg rechtsbijstand kan je echter rekenen op op experts en specialisten die jou helpen een oplossing te zoeken voor jouw juridische problemen.

Verloop

De  rechtsbijstandsverzekering heeft in de eerste plaats tot doel een minnelijke schikking te bekomen met de tegenpartij.

Blijkt een minnelijke schikking onmogelijk en is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk, dan worden de  procedurekosten en de erelonen van advocaten & experts vergoed tot € 50 000:

 • voor jouw strafrechtelijke of burgerlijke verdediging of in geval van burgerrechtelijk verhaal
 • indien de aansprakelijke derde weigert jou te vergoeden
 • in geval van een administratief geschil, zoals een probleem met de technische controle
 • in geval van een contractueel geschil met een vakman (verkoper, garagist, ….)
 • indien je een expertiseverslag zou betwisten

De waarborg rechtsbijstand komt eveneens tussen indien de aansprakelijke derde niet solvabel blijkt en  keert jou een voorschot uit op jouw schadevergoeding tot € 20 000.

Waar en wanneer  verzekerd?

​Je bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op jouw groene kaart.

Bij een geschil neem contact op met Providis, een onafhankelijke dienst die gespecialiseerd is in Rechtsbijstand .
Eén telefoontje volstaat opdat de medewerkers van Providis een dossier openen en jou verder helpen.

Providis staat voor:

 • Eenvoud
  Eén telefoontje volstaat.
 • Knowhow
  De beheerders beheren enkel dossiers rechtsbijstand. Ze staan jou bij en leggen je duidelijk uit welke stappen je moet ondernemen.
 • Efficiëntie
  De beheerders leggen de klemtoon op een efficiënte en duidelijke communicatie. Sommige, meer complexe dossiers kunnen natuurlijk meer tijd in beslag nemen. In dat geval word je regelmatig op de hoogte gehouden over de opvolging van jouw dossier.

De Rechtsbijstandsverzekering is voorbehouden aan de klanten die bij AG Insurance een verzekering BA Moto hebben afgesloten.