Acties

15 % korting op de eerste jaarpremie voor jouw Belfius Assistance reisverzekering

Actie

Belfius VerzekeringenNood aan een zorgeloze vakantie? Zorg er dan voor dat je goed bent verzekerd zodat pech jouw reis niet gedwarsboomd geraakt. Met de Belfius Assistance reisverzekering beschik je over een onmisbare bijstandsverzekering die jou beschermt tegen onverwachte problemen.

Bovendien geniet je momenteel tijdelijk van 15 % korting op de eerste jaarpremie voor jouw Belfius Assistance reisverzekering met pechverhelping.

Voordelen van de reisverzekering via Belfius

 • De hele familie wordt het hele jaar door verzekerd
 • Je geniet medische bijstand en terugbetaling van jouw medische kosten in het buitenland
 • Je kan rekenen op takel- en sleepdiensten in heel Europa
 • Onmiddellijke telefonische bijstand, 24u/24, 7 dagen op 7

Details over deze reisverzekering van Belfius Verzekeringen

Bijstand aan personen in België

De bijstand aan personen begrepen in Belfius Assistance biedt jou een reeks extra waarborgen, ook als je thuis blijft:

Medische bijstand

Bij een ongeval of een onverwachte ziekte thuis betaalt en organiseert Belfius Assistance het vervoer naar een ziekenhuis in de buurt en de terugkeer naar huis als je niet in staat bent om zich te verplaatsen. De behandelingskosten zijn niet gedekt.

Bijstand bij overlijden

Belfius Assistance organiseert en betaalt het vervoer naar een funerarium in België van de persoon die is overleden tijdens een verplaatsing binnen onze landsgrenzen, en het vervoer naar hun domicilie van de andere verzekerde personen die de overledene vergezelden op het ogenblik van het overlijden. De uitvaartkosten worden niet gedekt door deze polis.

Psychologische bijstand

Belfius Assistance organiseert en betaalt de psychologische bijstand die door een arts wordt voorgeschreven na een homejacking, tot vijf sessies bij een in België erkende psycholoog.
Onder homejacking verstaan we het onwettig binnendringen van een derde in jouw woning met bedreiging van of geweld tegen de verzekerde personen, om het verzekerd voertuig te stelen, ongeacht of het gestolen wordt of niet.

Hulp aan het gezin

Als je gewoonlijk zorgt voor het huishouden en je in België in het ziekenhuis voor minstens 48 uur moet worden opgenomen, dan organiseert en betaalt Belfius Assistance hetzij

 • de verplaatsingen heen en terug naar de woonplaats van een persoon naar keuze die verblijft in België, hetzij
 • de kosten voor huishoudhulp van uw keuze ten belope van € 125.

Opvang van kinderen en mindervaliden

Als je zorgt voor kinderen of mindervaliden of gehandicapten in jouw gezin en je voor minstens 48 uur in het ziekenhuis moet worden opgenomen, dan organiseert en betaalt Belfius Assistance het vervoer van een persoon die dan zorgt voor de opvang van genoemde personen tijdens jouw afwezigheid ten belope van € 125.

Oppassen van huisdieren

Als je in België in het ziekenhuis moet worden opgenomen (tenminste gedurende 48 uur) en niemand voor jouw huisdieren kan zorgen, dan organiseert en betaalt Belfius Assistance de opvang van jouw kat of hond ten belope van € 100.

Bijstand aan personen in het buitenland

Belfius Assistance beschermt jou wereldwijd tegen tal van risico’s. Zo kan je zorgenloos op reis vertrekken.

Medische hulpverlening

Belfius Assistance komt tussen voor onverwachte medische kosten:

 • De terugbetaling van medische kosten in het buitenland
  Tot € 50.000,00 per verzekerde persoon en per schadegeval, na tussenkomst van jouw ziekenfonds, en zelfs tot € 250.000,00 als je naar Noord-Amerika reist.
 • Verlengd verblijf om medische redenen
  Als je niet in staat zou zijn om terug te reizen op de aanvankelijk geplande datum, dan betaalt Belfius Assistance de kosten voor het verlengd verblijf.
 • Vervoer of repatriëring van de zieke of de gekwetste persoon
  Vervoer naar een ziekenhuis in de buurt of repatriëring naar jouw woonplaats met het meest geschikte vervoermiddel (ziekenwagen, ambulancevliegtuig,…).
 • Repatriëring van de andere verzekerden
  Als andere verzekerden hun reis niet met de geplande middelen kunnen voortzetten, dan organiseert en betaalt Belfius Assistance het vervoer of de repatriëring van de andere verzekerden naar hun bestemming of terug naar hun woonplaats.
 • Afreis van een gezinslid:
  Als je in het buitenland in het ziekenhuis moet worden opgenomen, dan komt Belfius Assistance tussen in de reis- en hotelkosten voor een lid van jouw gezin vanaf zijn of haar woonplaats.
 • Dringende geneesmiddelen, bril, contactlenzen of prothesen
  Bij diefstal of verlies van in het buitenland niet te verkrijgen geneesmiddelen, bril, contactlenzen of prothesen worden ze naar jou opgestuurd. Je betaalt alleen de aankoopprijs van die producten terug.
 • Er wordt een chauffeur voorzien ter vervanging van de bestuurder van jouw voertuig, indien hij of zij ziek is geworden, een ongeval heeft gehad of overleden is.

Bijstand bij een overlijden

Bij een overlijden kan je op de Belfius Assistance bijstandsverzekering rekenen voor:

 • Repatriëring en diverse kosten
  De repatriëring van de overledene naar de plaats van de begrafenis of de crematie in België. De balseming, een zinken kist, de douanekosten en de post mortem behandelingskosten worden eveneens ten laste genomen. De kosten voor de begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling blijven te uwen laste. Als de teraardebestelling of crematie in het buitenland gebeurt, dan vergoeden wij de hieraan verbonden kosten.
 • Vervroegde terugreis bij overlijden van een familielid in België (tot in de 2de graad).

Andere vormen van bijstand

Belfius Assistance helpt jou ook in de volgende gevallen:

 • Bij verlies of diefstal:
  • Van jouw bagage
   Iemand die door jou wordt aangesteld kan jou een koffer bezorgen. Wij dekken de verzendingskosten van deze. Bovendien betaalt Belfius Assistance jou in bepaalde omstandigheden de eerste strikt noodzakelijke aankopen terug tot een maximum van € 250.
  • Van cheques of bankdocumenten
   Belfius Assistance blokkeert voor jou de rekening.
  • Van identiteitspapieren
   In het buitenland betaalt Belfius Assistance jou tot € 125  terug voor de vervanging ervan.
  • Belfius Assistance schiet jou tot € 2500 voor.
 • In geval van gerechtelijke vervolging
  Na een ongeval schiet Belfius Assistance jou het ereloon voor van jouw advocaat in het buitenland en jouw gerechtelijke borgtocht als je in de gevangenis zit of een risico loopt.
 • Skipas en skilessen
  Als je door ziekte of een ongeval lichamelijk niet meer in staat zou zijn om de rest van jouw skipas te gebruiken en/of jouw skilessen verder te zetten, dan betaalt Belfius Assistance deze terug à rato van het aantal ongebruikte dagen ten belope van in totaal € 200.
 • Terugbetaling van de andere kosten
  Kosten voor opsporing en redding (bv. als je verdwaalt in de bergen), dierenarts, telecommunicatiekosten om contact op te nemen met Belfius Assistance, kosten voor een tolk indien dit nodig  zou zijn,…

Bijstand voor (een) voertuig(en) in België

Als je in België (of tot 30 km voorbij de grens) problemen krijgt met jouw voertuig, dan regelt Belfius Assistance alles, ongeacht de oorzaak van de problemen (ongeval, pech, diefstal, brand of vandalisme).

 • Pechverhelping of wegslepen van het beschadigde voertuig
  Als de pechverhelper de herstelling niet ter plaatse kan doen, dan organiseert en betaalt Belfius Assistance de pechverhelping of het wegslepen van het voertuig naar een garage in de buurt, alsook het vervoer van alle verzekerde inzittenden naar de garage waarnaar het voertuig wordt getakeld. Als de herstelling van jouw voertuig langer zou duren dan 24 uur, dan organiseert en betaalt Belfius Assistance de repatriëring van jouw voertuig naar een garage in de buurt van jouw woonplaats indien je dat zou wensen, evenals het vervoer van de verzekerde inzittenden naar hun woonplaats of plaats van bestemming in België.
 • Ophalen van het herstelde voertuig
  Als jouw voertuig ter plaatse hersteld wordt of als het na een diefstal alsnog rijwaardig wordt teruggevonden, dan organiseert en betaalt Belfius Assistance jouw reis om het op te halen. Als het voertuig niet meer kan rijden, organiseert en betaalt Belfius Assistance de overbrenging ervan.
 • Repatriëring van de inzittenden
  Als het voertuig meer dan 24 uur onbruikbaar is, organiseert en betaalt Belfius Assistance de terugkeer van de inzittenden naar hun woonplaats of naar een bestemming in België. En het vervoer vanaf jouw woonplaats om jouw voertuig te gaan ophalen zodra het hersteld is.
 • Sleutelprobleem
  Als jouw voertuig stilstaat door een probleem met de sleutel, dan stuurt Belfius Assistance een pechverhelper ter plaatse die zal proberen in jouw aanwezigheid en met jouw toestemming jouw voertuig te openen. Als de pechverhelper er niet in slaagt het voertuig te openen, dan betaalt Belfius Assistance de takelkosten, de kosten om de reservesleutels te gaan halen en de kosten om het voertuig te bewaken gedurende maximum 24 uur.
 • Vervangwagen (optioneel)
  Belfius Assistance stelt jou voor maximum 10 dagen een vervangwagen ter beschikking als jouw voertuig gedurende meer dan 24 uur onbruikbaar zou zijn.

Bijstand voor voertuig(en) in het buitenland

Naast het herstellen en takelen van jouw voertuig vergoedt Belfius Assistance ook de gevolgen van het feit dat jouw voertuig stilstaat, overal in geografisch Europa.

 • Pechverhelping of wegslepen van het beschadigde voertuig
  Belfius Assistance organiseert en betaalt de pechverhelping voor of het wegslepen van het voertuig naar een garage in de buurt als de pechverhelpingsdienst de herstelling niet ter plaatse kan uitvoeren.
 • Repatriëring van het voertuig
  Als de herstelling van jouw voertuig in het buitenland langer duurt dan 5 kalenderdagen, dan organiseert en betaalt Belfius Assistance de repatriëring van jouw voertuig naar een garage in de buurt van jouw woonplaats indien je dat wenst, evenals het vervoer van de verzekerde inzittenden naar hun woonplaats in België of naar hun  reisbestemming. Je kan er ook voor kiezen om het voertuig toch ter plaatse te laten herstellen. In dat geval organiseert en betaalt Belfius Assistance het vervoer en het hotel voor één nacht indien dat nodig zou zijn om jouw hersteld voertuig te gaan ophalen. Als je dit zou verkiezen, dan stuurt Belfius Assistance een vervangingschauffeur die jouw voertuig zal terugbrengen.
 • Opzoeken en opsturen van onderdelen
  Als je onmisbare onderdelen niet ter plaatse vindt, dan worden ze door Belfius Assistance ter plaatse bezorgd. Je betaalt enkel de prijs van de onderdelen en de douane- en transitkosten die werden voorgeschoten.
 • Stallen van het te repatriëren voertuig
  Als jouw voertuig stilstaat of na een diefstal wordt teruggevonden, vergoedt Belfius Assistance de stallingskosten tot de dag dat het wordt afgehaald voor vervoer of repatriëring.
 • Afstand van het autowrak
  Als je jouw voertuig wil achterlaten, dan organiseert Belfius Assistance de afstand van het wrak en vergoedt het de daaraan verbonden kosten (stallingskosten, administratie- en vervoerskosten).