Successieplanning
Successieplanning Argenta

Successieplanning voor gehuwden en samenwonenden | Argenta

ArgentaDe verdeling van jouw vermogen wordt ook bepaald door jouw huwelijks- of samenlevingscontract.

Bij een huwelijk beloven mensen lief en leed met elkaar te delen. Geldt dat ook voor hun bezittingen, schulden en inkomsten? Dat hangt af van de manier waarop alles tussen hen verdeeld is door hun huwelijksstelsel (wettelijk stelsel, stelsel van scheiding van goederen en stelsel van algehele gemeenschap). Wat aan wie toebehoort, bepaalt wat de langstlevende partner zal erven.

Ben je gehuwd?

Dan kan je jouw successieplanning optimaliseren door een huwelijkscontract op te stellen of door het bestaande huwelijkscontract aan te passen.

Ongehuwd?

Steeds meer partners wonen samen zonder dat ze gehuwd zijn. Ze kunnen ofwel wettelijk samenwonen ofwel feitelijk samenwonen.

Wettelijk samenwonend

Wettelijk samenwonenden hebben een verklaring afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ze erven automatisch van elkaar, zonder dat daarvoor een testament nodig is. Let wel: dat erfrecht is beperkt tot het vruchtgebruik van de woning die het koppel bewoonde en van de daarin aanwezige huisraad. Willen de wettelijk samenwonenden meer erven dan dat? Dan moeten ze een testament of een beding van aanwas opstellen, zelfs als de wettelijk samenwonende de enige erfgenaam is.

Feitelijk samenwonend

Feitelijk samenwonenden erven niet automatisch van elkaar. Willen ze dat de overblijvende feitelijk samenwonende partner erft, dan kunnen ze bijvoorbeeld een testament opstellen.

Ben je ongehuwd, maar woon je wel samen? Dan moet je weten waar je aan toe bent, ook als je ooit uit elkaar zou gaan. Dus moet je samen afspraken maken. Dat kan bijvoorbeeld in een samenlevingscontract.