Successieplanning
Successieplanning Argenta

Successieplanning Argenta | Vermogensoverdracht regelen

ArgentaVermogensoverdracht en successieplanning: praat je er soms ook over? Maar, ach… dat is iets voor later denken vele mensen…

Hierdoor komen erfenissen vaak redelijk laat terecht bij erfgenamen. Want dikwijls zijn die zelf al vijftigers.

Maak er dus nu al werk van: denk aan jouw successieplanning.

Wat is successieplanning?

Successieplanning betekent dat je vóór jouw overlijden een aantal maatregelen treft om iets moois op te bouwen voor jouw partner, jouw kinderen, jouw kleinkinderen … Weet je dat er heel wat mogelijkheden zijn? Een schenking doen of een testament opmaken. Een levensverzekering onderschrijven of aanpassen. Een huwelijks- of samenlevingscontract opstellen of aanpassen. Het zijn enkele voorbeelden.

Je wil je vermogen overdragen zoals je verkiest: dat is de basis voor een goede successieplanning. Natuurlijk is het dan slim om daarop zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Zo’n fiscale optimalisatie is mooi meegenomen. Maar het is niet de enige reden om over successieplanning en vermogensoverdracht na te denken.

Dankzij successieplanning kan je de volgende zaken mogelijk maken:

 • jouw vermogen beschermen
 • beschermen wie je liefhebt
 • nu al iets geven aan een van jouw kinderen, hoewel je uiteindelijk wilt dat al jouw kinderen evenveel krijgen
 • ruzie tussen jouw erfgenamen voorkomen als je er niet meer bent
 • ervoor zorgen dat jouw erfgenamen bij jouw overlijden niet te veel successierechten moeten betalen

Hoe begin je er aan? Eerst en vooral breng je zeker jouw familiale situatie en jouw wensen voor jouw familie in kaart. Daarbij kunnen deze vragen aan bod komen:

 • Wat is jouw burgerlijke staat?
 • Onder welk stelsel ben je gehuwd?
 • Woon je  wettelijk of feitelijk samen?
 • Ga je alleen door het leven?
 • Wil je jouw partner bevoordelen als je er niet meer bent?
 • Wens je al jouw kinderen op een gelijke manier bevoordelen?
 • Wil je een extra spaarpot opbouwen voor jouw oogappel?

Misschien is alles meteen duidelijk. Toch is het belangrijk dat je goed nadenkt over wat je wil en welke impact jouw familiale situatie heeft. Jouw kantoorhouder helpt jou daar graag bij. Want je moet een goed gevoel hebben bij jouw successieplanning.