Bonus-malus schaal bij Corona Direct

Bonus-Malus Corona Direct

Lijn 1 = bonus-malusgraad
Lijn 2 = geldende tariefpercentage ten opzichte van het basistarief

Startpositie voor nieuwe bestuurders

  • BM 11, maar kan gunstiger indien je een schadeattest en goede historiek als bestuurder hebt.

Evolutie bonus-malus

Bij Corona Direct evolueert jouw bonus-malusgraad als volgt:

  • Daling 1 graad per jaar indien je geen ongeval in fout hebt
  • Stijging 5 graden per ongeval in fout

Evolutie premie bij ongeval in fout met laagste BM-graad van het jaar

  • BM 0 = 51% (premieniveau t.o.v basis 100%)
  • 1ste ongeval = 51% blijft behouden
  • 2de ongeval = stijging premie naar 63%
  • 3de ongeval = stijging premie naar 82%

Voorwaarden

  • Ontvang 1 Joker indien je 5 jaar hebt gereden zonder ongeval in fout

Voordelen

  • Geen stijging bonus-malusgraad bij ongeval in fout door inzetten van jouw Joker.
  • Geen premieverhoging na ongeval gedekt door omniumverzekering

Autoverzekering berekenen na ongeval in fout

Wanneer jouw bonus-malusgraad stijgt na een ongeval in fout, dan zal de prijs voor jouw verzekering eveneens stijgen, althans indien je niet beschikt over een Joker die je kan inzetten om een verhoging van je bonus-malus en premie te vermijden.

Raadpleeg onze voorbeeldberekening om te zien hoe de berekening precies gebeurt en hoe je zelf kan berekenen hoeveel de prijs van jouw autoverzekering zal stijgen na één of twee ongevallen in fout.