Bonus-malus systeem

Tot 2004 werd de premie van een autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) door alle verzekeringsmaatschappijen berekend op basis van een uniform Bonus-Malussysteem (BM). Wanneer je veranderde van de ene verzekeringsmaatschappij naar een andere, dan nam de nieuwe maatschappij dezelfde bonus-malusgraad over die je had bij de maatschappij die je verliet.

Door de eenvormigheid van dit systeem en het gebruik ervan door alle verzekeraars kon je eenvoudig de ene verzekeraar vergelijken met een andere.

Kwalificatiegraad

Sinds 2004 is het oude bonus-malussysteem vervangen voor de Kwalificatiegraad (KG). Doordat sindsdien verzekeraars elk hun een eigen bonus-malussysteem kunnen hanteren waarbij ze zelf de stijgingen en dalingen van de BM-graad en de daarbij horende premie kunnen regelen, is het aanzienlijk complexer geworden om een autoverzekering te vergelijken.

Sommige verzekeraars hanteren weliswaar nog steeds de oude bonus-malus-schaal, maar hebben de werking van de premiestijgingen- en dalingen minder transparant gemaakt. We trachten jou daarom zo duidelijk mogelijk te informeren over de verschillen tussen de verzekeraars en de premies die worden gehanteerd.

Verhoging premie na een ongeval in fout

Hou er steeds rekening mee dat verzekeraars doorgaans een verhoging van jouw premie zullen verrekenen na een ongeval dat je zelf hebt veroorzaakt, behalve indien je beschikt over een Joker.

Sommige verzekeraars voeren een bijzonder grote premiestijgingen door na een ongeval in fout. Bij de ene verzekeraar kan een premie namelijk tot bijna 400% duurder worden voor een bestuurder van 46 jaar die tijdens eenzelfde jaar twee ongevallen veroorzaakt.
Bij andere verzekeraars is de stijging ‘slechts’ ongeveer een verdubbeling van de premie. Bij sommige verzekeraars is er dan weer slechts een heel geringe verhoging.

Autoverzekeringen vergelijken

Wanneer je gaat autoverzekeringen vergelijken en je vindt een aanbod van een verzekeraar dat qua prijs min of meer gelijk is aan het aanbod van een andere verzekeraar, kies dan best voor een autoverzekering waarvan de prijs nog verder kan dalen en zo weinig mogelijk kan stijgen na een schadegeval.

Behalve rekening te houden met hoe jouw premie evolueert bij schadegevallen, dien je er bovendien rekening mee te houden dat er ook andere factoren een invloed kunnen hebben op jouw premie. Zo kan een verzekeraar een tariefverhoging (of verlaging) doorvoeren op basis van de rentabiliteit van jouw autoverzekering. Dit zijn doorgaans moeilijk te voorspellen invloeden, dus neem voldoende tijd om jouw autoverzekering te vergelijken. Je kan vervolgens snel & eenvoudig een offerte aanvragen bij verschillende verzekeraars en hun offertes & voorwaarden verder evalueren alvorens je een beslissing neemt.