Autoverzekeringen Touring Verzekeringen

De Mini Omnium autoverzekering | Touring Verzekeringen

Touring Verzekeringen autoverzekeringDe Mini Omnium-verzekering van Touring Verzekeringen verzekert je voor schade veroorzaakt aan jouw voertuig. Deze formule is geschikt voor auto’s ouder dan 5 jaar.

 • Je geniet langdurige mobiliteitsgarantie
 • Dit is een autoverzekering aanbevolen voor auto’s ouder dan 5 jaar

De mini omnium-verzekering verzekert jouw auto tegen schade veroorzaakt door brand, diefstal, natuurkrachten, glasbreuk en contact met dieren.

 • Vervangwagen wordt tot jouw beschikking gesteld:
  • na een ongeval, gedurende de hele herstellingsduur, indien uitgevoerd in een door Touring Verzekeringen erkende garage.
  • in geval van diefstal, voor een periode van maximaal 30 dagen.
 • Gratis takeldienst
  Na een ongeval die jou wagen vervoert naar een door Touring Verzekeringen erkende garage of een garage van jouw keuze in een omtrek van 20 km.
 • Bij glasbreuk:
  • Je betaalt geen vrijstelling indien je de herstelling van jouw voorruit laat uitvoeren door een erkende glas hersteller zoals Carglass of Touring Glass.
  • Vrijstelling van 20% als je niet zou kiezen voor een erkende glas hersteller zoals Carglass of Touring Glass.
  • Diefstal van losse onderdelen of accessoires met beschadiging van jouw auto.

De mini omnium-verzekering is van toepassing op schade aan jouw voertuig veroorzaakt in België of in één van de landen die op jouw groene kaart (verzekeringsbewijs) vermeld staan.

Wat wordt verstaan onder brandschade?

Brand, schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem, kortsluiting zonder vlammen, schade veroorzaakt door blussen. Niet inbegrepen is schade veroorzaakt door het vervoeren van bijzonder ontvlambaar of explosief materiaal.

Wat wordt verstaan onder schade veroorzaakt door natuurkrachten?

Vallende stenen, grondverschuivingen, rotsinstortingen, lawines, druk of val van sneeuwmassa, val van een ijsklomp, hagel, hoogtij of overstromingen, stormwinden met een topsnelheid van meer dan 100 km/u, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vloedgolven. De windsnelheid moet worden vastgesteld door de meteorologische waarnemingspost het dichtst bij de plaats van het voorval.

Wat wordt verstaan onder schade veroorzaakt door dieren?

Botsingen met wild, vogels en andere dieren waarvan je geen eigenaar of houder bent.

Glasbreuk:

 • Geen vrijstelling te betalen als de herstelling van jouw voorruit uitgevoerd wordt door een erkende glas hersteller zoals Carglass of Touring Glass.
 • Je betaalt een vrijstelling van 20% als je niet zou kiezen voor een erkende glas hersteller zoals Carglass of Touring Glass.

Diefstal van losse onderdelen of accessoires met beschadiging van jouw auto:

 • Er wordt een vrijstelling gehanteerd ter waarde van € 123,97 op het vergoede bedrag.

Bestuurdersverzekering

Wanneer je zelf een ongeval veroorzaakt, dan zijn de lichamelijke letsels van de bestuurder niet verzekerd door de mini-omnium of door jouw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Dit risico wordt tegen meerprijs gedekt door de bestuurdersverzekering.

Naast jouw mini omnium-verzekering, kan je ook de volgende optionele verzekeringen afsluiten aangepast aan jouw behoeften:

 • Bestuurdersverzekering
  Schadeloosstelling voor lichamelijk letsel van de bestuurder bij ongevallen die hij zelf veroorzaakt.
 • Rechtsbijstandsverzekering
  Beschermt de rechten van de bestuurder bij geschillen.
 • Bijstand
  Geniet 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 van bijstand bij een ongeval of panne, in België of het buitenland.