Reisverzekeringen ING

Reisverzekering met bijstand aan voertuigen | ING Pechverhelping voertuig

ING VerzekeringenDe ING Reisverzekering voor 1 jaar met bijstand aan voertuigen is een bijstandsverzekering waarop je dag en nacht en in de meest uiteenlopende situaties kunt rekenen. De verzekering combineert bijstand aan personen met uitgebreide bijstand aan voertuigen.

 • Waar je ook bent
  Motorpech, een lekke band of per ongeluk de verkeerde brandstof getankt? We sturen professionele pechverhelping, zowel in België als in het buitenland.
 • Vervangwagen
  Je krijgt een vervangwagen als jouw voertuig niet onmiddellijk hersteld kan worden. Als je in België bent, heb je de wagen voor maximaal 15 dagen, in het buitenland maximaal 5 dagen.
 • Totaalpakket
  Je kan rekenen op bijstand aan voertuigen, aan personen, in het buitenland en thuis.
 • Dag en nacht telefonische bijstand

Voor natuurlijke personen die in België wonen of er gewoonlijk verblijven (minstens 180 dagen per jaar) en zowel voor nieuwe als bestaande ING-cliënten.

Met name:

 • de verzekeringnemer
 • het gezin van de verzekeringnemer (iedereen die onder hetzelfde dak woont als de verzekeringnemer), als de optie gezin is gekozen.
 • ongehuwde kinderen van de verzekeringnemer die door de scheiding van hun ouders elders in België wonen maar bij de verzekeringnemer op bezoek komen, dit op voorwaarde dat ze fiscaal of financieel ten laste zijn van de verzekeringnemer of de ex-partner ervan (als de optie gezin is gekozen)
 • andere personen die gratis in het verzekerde voertuig worden vervoerd en in België gedomicilieerd zijn

Bijstand aan voertuigen

 • Pechverhelping en sleepkosten na een mechanisch defect, lekke band, brandstoftekort of ongeval. Bijstand bij verlies of diefstal van jouw autosleutels.
 • Verzending van auto-onderdelen naar het buitenland.
 • Als jouw voertuig in panne staat in het buitenland, is er afhankelijk van de omstandigheden voorzien in een terugbetaling van:
  • de repatriëring van het herstelde voertuig naar jouw woonplaats, of terugbetaling van jouw trein- of vliegtuigticket als je het herstelde voertuig zelf wilt ophalen
  • de repatriëring van het verzekerde voertuig naar België voor de herstelling in een door jou gekozen garage
  • de hotelkosten van jouw verlengd verblijf in afwachting van de herstelling in het buitenland (maximaal € 100 per verzekerde per dag en met een maximum van € 1 000 per schadegeval)
  • een taxi of huurwagen om jouw woonplaats of bestemming te bereiken (maximaal € 100 per verzekerde per dag en met een maximum van €  1 000 per schadegeval)
 • Vervangwagen :
  • als het voertuig hersteld moet worden na pech, een ongeval, vandalisme of poging tot diefstal, krijg je een vervangwagen voor de duur van de herstelling (maximaal 15 dagen in België en maximaal 5 dagen in Europa)
  • in geval van diefstal, carjacking of homejacking krijg je een vervangwagen gedurende maximaal 15 dagen in België en maximaal 5 dagen in Europa
  • als het voertuig in panne staat in het buitenland en je bent al naar België teruggekeerd, krijg je een vervangwagen in België gedurende maximaal 10 dagen

Je kan maximaal 4 voertuigen opnemen in de verzekering. Een voertuig mag op het moment van de ondertekening van het contract niet ouder dan 10 jaar zijn. De verzekering geldt in België en in Europa

Bijstand op reis

 • Terugbetaling van bijkomende reiskosten (overnachtings- en vervoerskosten) voor maximaal € 500 per schadegeval als je door overmacht vastzit in het buitenland (staking, natuurverschijnselen, epidemieën …).
 • Dag en nacht, alle dagen van de week telefonische bijstand, voor en tijdens jouw reis.
 • Verzending van een koffer met vervangingsbagage en terugbetaling van de kosten voor de meest noodzakelijke aankopen tot € 250 bij vertraging, diefstal of verlies van jouw bagage.
 • Indien nodig voorschot van € 2 500 voor niet-verzekerde gevallen (bijvoorbeeld de herstellingskosten van het voertuig).

Bijstand aan personen

 • Terugbetaling van de medische kosten in het buitenland tot € 100 000.
 • Terugbetaling van de medische nabehandelingskosten in België tot € 2 500.
 • Terugbetaling van de repatriëring van de gewonde en zijn of haar gezin, of de kosten voor een verlengd verblijf in het hotel als de gewonde om medische redenen niet vervoerd mag worden (maximaal € 100 per dag per zieke of gewonde persoon gedurende maximaal 10 dagen).

Bijstand thuis

 • Terugbetaling van de kosten van een slotenmaker bij verlies of diefstal van jouw huissleutels of als je de sleutels in de woning vergeten bent waardoor je niet naar binnen kunt (maximaal € 250 per woning per jaar).
 • Terugbetaling van 2 opeenvolgende hotelovernachtingen (maximaal € 100 per nacht per verzekerde) en € 250 voor de meest noodzakelijke aankopen in geval van zware schade aan jouw woning.

Looptijd

 • De verzekering loopt vanaf de gekozen datum maar ten vroegste op de dag en het uur dat je de verzekering afsloot.
 • De verzekering wordt elk jaar automatisch en zonder bericht van ING verlengd.

De premie is afhankelijk van het aantal voertuigen en of de verzekering voor je alleen of voor jou en jouw gezin.*

Jij alleen

Jij en jouw gezin*

1 voertuig

€ 178

€ 196

2 voertuigen

€ 272

€ 290

3 voertuigen

€ 402

€ 420

4 voertuigen

€ 532

€ 550

* Onder “gezin” verstaan we de verzekeringnemer, de samenwonende partner of echtgeno(o)t(e), en de alleenstaande kinderen en familieleden die onder hetzelfde dak wonen. Ook de alleenstaande kinderen van de verzekeringnemer en die van de partner die op een ander adres wonen, zijn in de meeste gevallen verzekerd. Kijk voor een volledig overzicht in de algemene voorwaarden.

De medewerkers van ING Assist’Line staan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor je klaar op het nummer +32 2 550 06 00.