Autoverzekering Federale Verzekering

Bestuurdersverzekering Federale Verzekering

Federale Verzekering autoverzekeringIndien je als bestuurder (of de gebruiker van jouw voertuig) aansprakelijk bent voor een ongeval, zal je de enige zijn die geen vergoeding ontvangt voor eigen lichamelijk letsel in tegenstelling tot jouw passagiers.

De Federale Verzekering heeft voor jou de oplossing: de bestuurdersverzekering

Wie is verzekerd?

De persoon die met het in het contract vermelde voertuig rijdt. Dat ben jijzelf of de persoon die als bestuurder gebruik maakt van jouw voertuig. Deze laatste moet:

 • gedomiciliëerd zijn in België
 • minstens 23 jaar oud zijn

Welke risico’s zijn gedekt?

De financiële gevolgen die voortvloeien uit…

 • lichamelijk letsel
 • overlijden van de verzekerde bestuurder.

Dit betekent concreet dat De Federale Verzekering het volgende vergoedt:

 • de medische kosten, inbegrepen protheses, hulp van derden, …
 • in geval van tijdelijke of blijvende invaliditeit
  • de inkomstenderving die hieruit voortvloeit
  • de verbouwingen die uitgevoerd moeten worden in de woning van de verzekerde (voor o.a. rolstoel, …)
 • in geval van overlijden:
  • de begrafeniskosten
  • de vergoeding aan rechthebbenden voor de schade die ze lijden als gevolg van het overlijden (zoals bijvoorbeeld de aangetoonde loonderving van de overledene …)

De voordelen van de Bestuurdersverzekering

 • Als je reeds over een autoverzekering bij Federale Verzekering beschikt, kan je aan een voorkeurtarief de bijkomende waarborg voor de bestuurder afsluiten
 •  Zelfs als je slachtoffer bent van een ongeval in het buitenland, bent je gedekt
 • Als jouw voertuig, vermeld in het contract, tijdelijk onbruikbaar is, wordt de waarborg uitgebreid tot  de eventuele vervangwagen (maximum 30 dagen)
 • Elk jaar ontvangt je jouw deelname in de winst in de vorm van een restorno op bonus; in 2015 (boekjaar 2014) bedraagt deze restorno 15%. Restorno’s zijn voor elk product anders en evolueren met de tijd in functie van de bedrijfsresultaten en de economische conjunctuur. Ze worden bepaald door de raad van bestuur en zijn niet gegarandeerd.