Brandverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering Federale Verzekering

Verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid voor Particulieren F-10 | Federale Verzekering

Federale VerzekeringDe verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid voor particulieren F-10 dekt gedurende een periode van 10 jaar de aansprakelijkheid van de aannemer en van de architect of het studiebureau, in geval van zware gebreken aan het nieuwe gebouw. Ze dekt tevens de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, en de burenhinder.

Welke goederen zijn verzekerd?

Bouwwerken en  woonhuizen of kantoorgebouwen, waarvan de waarde niet hoger ligt dan € 1.000.000 (zonder de afwerking en de uitrusting).

Welke risico’s worden gedekt?

De verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid F-10 dekt:

  • de zware gebreken aan het bouwwerk
  • gebreken als gevolg van de ongeschiktheid van de ondergrond
  • de instabiliteit van het bouwwerk
  • waterdichtheidsproblemen (vanaf het derde jaar)

Wat is de duur van de waarborg?

De verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid F-10 dekt gedurende een periode van 10 jaar de zware gebreken aan het nieuwe gebouw.

Federale Verzekering biedt jou altijd meer… haar verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid F-10 dus ook!

  • Ruimere waarborgen… ook de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en de burenhinder zijn mee gedekt
  • Meer zekerheid… als bouwheer ben je zeker van een snelle herstelling of wederopbouw

Tip

Ook al ben je als bouwheer door de wet beschermd, toch kunnen betwistingen of zelf processen tussen partijen omtrent de aansprakelijkheid zo lang aanslepen, dat je als eigenaar jouw woning niet kan betrekken, of dat je als verhuurder gedurende een bepaalde periode geen huur kan innen…

Echt ellendig wordt het als één van de bedrijven die aan de bouwwerken deelgenomen hebben failliet gaat of zijn activiteiten stopzet na de voltooiing. Je hebt hier geen enkel verhaal!
Om deze reden raadt Federale Verzekering elke particulier aan om zelf een verzekering F-10 af te sluiten vóór aanvang van de werken!