Brandverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering Federale Verzekering

Verzekering Alle Bouwplaats Risico’s voor Particulieren | Federale Verzekering

Federale VerzekeringMet de verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) voor particulieren kan je als bouwheer, samen met alle vaklui die actief zijn op jouw bouwplaats, rekenen op een tussenkomst bij materiële schade verbonden aan de werken, en ben je beschermd tegen de mogelijke schadeclaims van derden.

Welke risico’s worden verzekerd?

De verzekering Alle Bouwplaats Risico’s biedt een dubbele bescherming:

 • schade aan de verzekerde goederen (basiswaarborg)
 • aansprakelijkheid met of zonder fout (optionele waarborg)

Basisbescherming: schade aan de verzekerde goederen

Alle schade aan of verlies van de verzekerde goederen worden verzekerd, wat ook

 • de oorzaak is (diefstal, weeromstandigheden, brand, fout van de verzekerde…)
 • de manier is waarop het gebeurd is

De vergoeding betreft de kosten voor het vervangen, herstellen en/of wederopbouwen van de verzekerde goederen.

Welke goederen zijn verzekerd?

 • het eigenlijke bouwwerk (woonhuis, brug, ziekenhuis…)
 • de materialen en bouwelementen die geïntegreerd moeten worden: sanitaire installaties, centrale verwarming, liften…
 • de tijdelijke installaties: die essentieel zijn voor de organisatie van en toegang tot jouw werf of voor de stabilisering van de bouwwerken
 • de werfketen (containers…), werktuigen en materiaal (stellingen, steunbalken…), werfvoertuigen en -machines (facultatieve waargborg)
 • de bestaande goederen: onroerend goed van de bouwheer dat bevindt zich op de werf of eraan grenst (facultatieve waarborg)

Optionele bescherming: aansprakelijkheid met en zonder fout

De burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en burenhinder kunnen verzekerd worden.

Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden met fout

Veroorzaakt de verzekerde bij werken waarvoor hij verzekerd is schade aan derden, dan vergoedt het contract de schadeloosstelling wanneer hij aansprakelijk is.

Burenhinder (aansprakelijkheid zonder fout)

Soms zijn er specifieke funderingsmethodes of andere complexe handelingen nodig voor een bouwproject. Zelfs als de werken volgens de regels van de kunst gebeuren kunnen buren meer overlast dan gewoonlijk ondervinden. Dat kan gaan van kleine problemen tot het verzakken van gemeenschappelijke muren. Met de waarborg burenhinder zijn de aannemer en de bouwheer ook in dat geval gerust.

Duurtijd van de waarborg?

Vanaf het begin van de werkzaamheden, tot de voorlopige oplevering van een deel of het geheel van het bouwwerk.

Federale Verzekering biedt jou altijd meer… haar polis Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) ook!

 • Meer waardevol advies! Je krijgt van onze ingenieurs-adviseurs belangrijke informatie over de bouwtechnieken
 • Ruimere waarborgen! Je kan de waarborgen van het contract uitbreiden tot in de onderhoudsperiode (één of twee jaar na de voorlopige oplevering)
 • Maatwerk! De premie van jouw contract wordt berekend volgens de karakteristieken van jouw bouwplaats (duurtijd, geïnvesteerd bedrag, bodemgesteldheid, …)

Tip

De wet viseert de bouwheer als eerste als hij aan een derde schade berokkent die samenhangt met de werken die hij heeft laten uitvoeren (artikel 544 van het burgerlijk wetboek)! Vergeet dus niet de aansprakelijkheidswaarborg te voorzien wanneer je een verzekering Alle Bouwplaats Risico’s onderschrijft.