Aansprakelijkheidsverzekering Federale Verzekering

Familiale Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) | Federale Verzekering

Federale VerzekeringWettelijk ben je niet alleen aansprakelijk voor jouw eigen fouten, maar ook voor die van jouw kinderen, voor de schade veroorzaakt door jouw dieren, jouw goederen of door zogenaamde gebrekkige zaken waarvan je eigenaar bent.

Neem dus geen enkel risico, want een ongeval is vlug gebeurd. Wanneer je er niet voor verzekerd bent, kan jou dat veel geld kosten.

De Federale Verzekering stelt jou oplossingen op maat voor, aan zeer voordelige tarieven.

Waarborgen

Jouw burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade die je toebrengt aan derden in het kader van jouw privéleven. Deze schade kan veroorzaakt worden door

  • jouzelf
  • jouw gezin: jouw echtgenoot en kind(eren), maar ook andere personen die bij je inwonen
  • jouw huisdieren
  • jouw huispersoneel (babysitter, werkvrouw, tuinman, …)
  • jouw goederen en bezittingen

Federale Verzekering biedt jou altijd meer… haar verzekering B.A. Familiale dus ook

  • Ruimere waarborgen… Als jouw officiële verblijfplaats in België ligt, zijn de leden van jouw gezin overal ter wereld gedekt
  • Vollediger… De verzekering voorziet eveneens een rechtsbijstand
  • Meer financiële voordelen… Elk jaar ontvang je van Federale Verzekering jouw aandeel in de winst in de vorm van een restorno op de bonus. In 2015 (boekjaar 2014) bedraagt de restorno 15%. Restorno’s zijn voor elk product anders en evolueren met de tijd in functie van de bedrijfsresultaten en de economische conjunctuur. Ze worden bepaald door de raad van bestuur en zijn niet gegarandeerd.

Tip

De B.A. Familiale van Federale Verzekering dekt ook jouw personeel. Als jouw werkvrouw tijdens het poetsen van de ramen een bloempot laat vallen op het hoofd van jouw buurman, wordt de schade vergoed door jouw B.A. Familiale. Als die bloempot echter op haar eigen voet terechtkomt, en ze raakt hierdoor gewond, dan is het de Verzekering Arbeidsongevallen Huispersoneel die moet aangesproken worden.