Bedrijfsleidersverzekering
Delta Lloyd Life voor zelfstandigen

Bedrijfsleidersverzekering | Scala Keyman

Delta Lloyd LifeJe zorgt voor een belangrijk deel van de omzet van jouw vennootschap. Wat als je door ziekte of ongeval jouw bedrijf niet meer kunt runnen: geen prestaties, geen inkomsten en, tot slot, geen bedrijf? Door de Bedrijfsleidersverzekering Scala Keyman af te sluiten bescherm je de financiële stabiliteit van jouw bedrijf.

Deze verzekering heeft namelijk als hoofddoel de financiële continuïteit van jouw vennootschap te beschermen wanneer jij of een andere sleutelfiguur (tijdelijk) wegvalt door ziekte, ongeval of overlijden.
De premies zijn aftrekbaar en jouw bedrijf is steeds begunstigde van de uitkeringen.

Jouw zakencijfer verzekerd

Jouw vennootschap ontvangt een rente wanneer een sleutelfiguur (tijdelijk) wegvalt door ziekte, ongeval of overlijden.

Aftrekbare premies

De premies zijn aftrekbaar als bedrijfslasten. De vennootschap is uiteraard verzekeringsnemer én ook begunstigde.

Met Scala Keyman verzeker je het voortbestaan van jouw bedrijf. Denk er ook aan jouw eigen gezinsinkomen te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld met de extra waarborgen in jouw VAPZ, IPT of groepsverzekering of met Family Cover.

Je bent beschermd tegen het (tijdelijk) wegvallen van jijzelf of een andere verzekerde zaakvoerder door ziekte, ongeval of overlijden.
Jouw bedrijf ontvangt dan een kapitaal om de lopende kosten te kunnen betalen. Je hebt daarboven ook keuze uit aanvullende waarborgen.

Voor wat ben je niet beschermd?

Tegen omzetverlies door een lagere economische activiteit kan Delta Lloyd Life jou niet beschermen.
Ook jouw eigen inkomen is niet verzekerd. Dit kan wel in jouw VAPZ-, IPT- of groepsverzekerings-contract.

Extra dekkingen voor meer zekerheid.

Extra risicodekkingen, meer zekerheid

Je wenst voor jouw extra uitkeringen in specifieke situaties die je vooraf definieert? Kies uit deze bijkomende opties.

Optionele dekkingen

Bij arbeidsongeschiktheid:

  • uitbetaling van een extra rente bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval
  • vrijstelling van premiebetaling met behoud van waarborgen van de verzekering Scala Keyman
  • uitbetaling van een vastgesteld bedrag bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid door ongeval

Bij overlijden:

  • uitbetaling van een vastgesteld bedrag bij overlijden; dit kan je ook koppelen aan de aflossing van een lening (kaskrediet, hypothecaire lening, …)
  • uitbetaling van een vastgesteld bedrag bij overlijden door een ongeval

Jouw financieel adviseur is er voor jou. Hij kan jou adviseren over welke waarborgen voor jou het best geschikt zijn en de uitkeringen en premies die je hiervoor kan bepalen.

Minimum € 1 500 per jaar of € 1 000 per jaar indien gecombineerd met een ander Scala contract (buiten VAPZ Scala Free Pension).

Instapkosten

Maximaal 6%

Beheerskosten

Op de reserve: 0,05%
Op kapitaal overlijden: 0,08%

Taksen op premies

  • overlijden: 4,40%
  • arbeidsongeschiktheid: 9,25%

Bijdragen en belasting bij uitkering

33,99% als belastbaar inkomen voor de vennootschap

Duur van jouw contract

De duurtijd kan vrij gekozen worden.