Crelan Insurance

Schuldsaldoverzekering, de onmisbare aanvulling op jouw woonkrediet | Crelan

Crelan VerzekeringenEen schuldsaldoverzekering betaalt het nog niet terugbetaalde deel van een woonkrediet terug volgens het onderschrijvingspercentage als de kredietnemer (verzekerde) overlijdt.

Ze beschermt de nabestaanden tegen een financiële nachtmerrie en vrijwaart het gezinspatrimonium.

Deze verzekering is dus een onmisbare aanvulling op een woonkrediet. Op jouw schuldsaldoverzekering van Crelan Insurance geniet je bovendien tot 4 maanden gratis dekking tegen overlijden door ongeval vanaf de onderschrijving.

 • bescherming van jouw nabestaanden
 • tot 4 maanden gratis dekking tegen overlijden door ongeval
 • bijkomende dekkingen mogelijk
 • tal van mogelijkheden om de premie te spreiden
 • komt in aanmerking voor fiscaal voordeel

Tip
Voorzie minstens een dekking die proportioneel is aan het gedeelte van jouw gezinsinkomen.

Fiscaal voordeel

De premies van een schuldsaldoverzekering komen in de meeste gevallen in aanmerking voor belastingvermindering. Je krijgt daarom automatisch jaarlijks een attest toegestuurd.

Voor meer informatie over het fiscaal aspect kan je terecht in jouw Crelan-agentschap.

Dekkingen

Gratis tijdelijke dekking overlijden door ongeval

Crelan Insurance biedt bij de ondertekening van het verzekeringsvoorstel gratis een dekking tegen overlijden door ongeval aan. Die blijft geldig tot op het ogenblik dat jouw verzekeringspolis effectief van kracht wordt, of tot de weigeringsdatum, met een maximum van 4 maanden.

Als de kredietnemer vóór de invoegetreding van de polis overlijdt door een ongeval, krijgen de erfgenamen het verzekerd bedrag gestort. Zo kunnen zij het project tot een goed einde brengen.

Bijkomende dekkingen

Voor nog meer bescherming kan je jouw schuldsaldoverzekering uitbreiden met:

 • een blijvende dekking ongeval
  een bijkomende vergoeding wordt gestort als het overlijden het gevolg is van een ongeval
 • een dekking overlijden beide verzekerden
  een bijkomende vergoeding als beide kredietnemers binnen het jaar overlijden

Premies

Voor de betaling van de premie van jouw schuldsaldoverzekering, heb je tal van mogelijkheden:

 • eenmalige premie
 • spreiding van de betalingen:  over o.a. 2/3 van de looptijd van jouw krediet, of over de hele looptijd.

Als je opteert voor gespreide betalingen heb je voor jouw jaarlijkse premies de keuze uit:

 • jaarlijkse betaling
 • maandelijkse betalingen
 • driemaandelijkse betalingen
 • zesmaandelijkse betalingen

Als er 2 kredietnemers zijn, zijn er 2 opties:

 • de dekking van de schuldsaldoverzekering en dus ook de premies worden over beide partners verdeeld. Meestal wordt de verhouding tussen de inkomsten van beiden als verdeelsleutel gehanteerd.
 • beide partners verzekeren zich voor het integrale kredietbedrag. Als een van beiden zou overlijden, zal het openstaande kredietbedrag dus volledig worden terugbetaald.

Er wordt rekening gehouden met volgende segmentatiecriteria op het vlak van acceptatie (A), tarifering (T) en de omvang van de dekking (O):

Jouw medische toestand

Indien je op het ogenblik van de aanvraag van de verzekering bepaalde gezondheidsproblemen heeft die een impact hebben op een grotere overlijdenskans, zal dit de premie beïnvloeden. (A-T)

Jouw leeftijd

Jouw leeftijd is een belangrijke factor bij het sluiten van een schuldsaldoverzekering, aangezien uit statistische gegevens blijkt dat de kans op overlijden toeneemt naarmate men ouder wordt. (A-T)

Het verzekerd kapitaal

De beheerskosten voor een groter kapitaal wegen relatief gezien minder zwaar door dan voor een kleiner kapitaal. (A-T)

De looptijd van jouw krediet

Indien men zich voor een langere duurtijd wenst te verzekeren, en dus tot een oudere leeftijd, is het risico op overlijden groter. (T)

Beroep

Bepaalde beroepen, zoals werken op meer dan 15 meter hoogte, militairen en bodyguards verhogen het risico op overlijden. (T-O)

Roker/niet-roker

Uit statistieken blijkt dat het gebruik van tabak de gezondheid schaadt en dus de kans op overlijden tijdens de waarborg groter is. (T)

De beoefening van bepaalde sporten

Bepaalde sporten, zoals alpinisme, parachutespringen en duiken kunnen het risico op overlijden verhogen. (T-O)

Welke algemene voorwaarden op jouw schuldsaldoverzekering van toepassing zijn, wordt bepaald door de referentie in Algemene Karakteristieken van jouw persoonlijk certificaat / onderschrijvingsformulier bij Crelan.