Schuldsaldoverzekering
Crelan Insurance

Financiering-saldoverzekering Crelan | Bijkomende bescherming voor jouw leningen

Crelan VerzekeringenIn het geval dat een ontlener overlijdt, betaalt een financieringssaldoverzekering het nog niet betaalde deel terug van:

  • autoleningen
  • groene leningen
  • leningen op afbetaling

Voordelen

  • bescherming van jouw nabestaanden
  • onmiddellijke dekking tegen overlijden door ongeval

Dekkingen

Onmiddellijke dekking overlijden door ongeval

Drie maanden na de onderschrijving van een financieringssaldoverzekering wordt de dekking effectief.

In het geval van een overlijden door ongeval geldt deze wachtperiode evenwel niet. Deze dekking gaat onmiddellijk in vanaf de dag volgend op de onderschrijving van de verzekering.

Premies

Voor de betaling van de premie van jouw financieringssaldoverzekering, heb je de volgende mogelijkheden:

  • eenmalige premie
  • spreiding van de betalingen door integratie in het kredietbedrag

Er wordt rekening gehouden met volgende segmentatiecriteria op het vlak van acceptatie (A) en tarifering (T):

Jouw medische toestand

Indien je op het ogenblik van de aanvraag van de verzekering bepaalde gezondheidsproblemen heeft die een impact hebben op een grotere overlijdenskans, zal dit de premie beïnvloeden. (A)

Jouw leeftijd

Jouw leeftijd is een belangrijke factor bij het sluiten van een schuldsaldoverzekering, aangezien uit statistische gegevens blijkt dat de kans op overlijden toeneemt naarmate men ouder wordt. (A-T)

Het verzekerd kapitaal

De beheerskosten voor een groter kapitaal wegen relatief gezien minder zwaar door dan voor een kleiner kapitaal. (A-T)

De looptijd van jouw krediet

Indien men zich voor een langere duurtijd wenst te verzekeren, en dus tot een oudere leeftijd, is het risico op overlijden groter. (A-T)