Autoverzekeringen AXA

Kenmerken AXA Comfort Auto Omniumverzekering

Kenmerken

AXA omniumverzekeringMet een omniumverzekering beschik je over een verzekering die jou een vlekkeloze dienstverlening biedt. Behalve de schade die wordt veroorzaakt door externe factoren zoals natuurkrachten biedt een omnium bovendien dekking voor diefstal en ongevallen.

Met een omniumverzekering ben je in de volgende gevallen beschermd:

Natuurlijke gevaren

  • Brand
  • Glasbreuk
  • Natuurkrachten
  • Botsing met dieren

Diefstal

  • Diefstal of poging tot diefstal
  • Carjacking of homejacking
  • Beschadiging als gevolg van diefstal of poging tot diefstal

Materiële schade

  • Botsing
  • Vervoer van het voertuig, incl. laden en lossen
  • Vandalisme of kwaad opzet

Vrijstellingen

De vrijstelling (ook ‘franchise’ genoemd) is het deel van het schadebedrag dat doorgaans door de verzekerde dient te worden betaald bij een schadegeval. AXA biedt twee types vrijstellingen:

Vaste vrijstellingen in bedragen

Met deze vrijstellingen ken je meteen het bedrag dat door jou dient te worden betaald bij een schadegeval.

Engelse vrijstellingen

Bij Engelse vrijstellingen verdwijnt de vrijstelling bij totaalverlies of indien de kostprijs van de herstellingen (uitgevoerd in een van de aangesloten geconventioneerde garages) hoger is dan het gekozen bedrag.

Bij beide types vrijstellingen kan je kiezen tussen ofwel een lage, een gemiddelde of een hoge vrijstelling. Hoe lager de vrijstelling, hoe hoger de verzekeringspremie. Hoe hoger de vrijstelling, hoe lager de verzekeringspremie.

Welke vergoeding ontvang ik bij totaalverlies?

Bij totaalverlies ontvang je een vergoeding die in overeenstemming is met de waarde van jouw wagen op het ogenblik van het schadegeval.

Om deze vergoeding te berekenen wordt een vooraf overeengekomen percentage afgetrokken van de verzekerde waarde van jouw wagen. Dit percentage is afhankelijk van de ouderdom van jouw wagen. Dit wordt ook wel de ‘afschrijving’ genoemd.

We werken met twee types afschrijving, namelijk:

De aangenomen afschrijving

Bij de aangenomen afschrijving blijft de verzekerde waarde behouden gedurende een periode van 6, 12 of 24 maanden. Na deze periode daalt de waarde elke maand lichtjes.

De functionele afschrijving

De functionele afschrijving voorziet in een vergoeding die heel dicht ligt bij de werkelijke waarde van het voertuig en dit reeds vanaf de eerste maand.

Lees meer over de diensten die ter beschikking staan wanneer je een AXA Autoverzekering afsluit.