Familiale verzekering AG Insurance

Uitgebreide formule Gezinsbijstand

AG InsuranceMet de uitgebreide formule biedt Gezinsbijstand jou en jouw gezin snelle en efficiënte hulp in geval van ziekte of ongeval. Zowel in België als in het buitenland.

In België verleent deze formule jou bijstand bij ziekte of ongeval (vervoer van de kinderen naar school, administratieve steun, een hulp in het huishouden, enz.), juridische hulp of psychologische bijstand via telefoon (na een diefstal, een agressie, een carjacking, enz.).

In het buitenland organiseert de formule Gezinsbijstand, indien nodig, jouw medische repatriëring, vergoedt ze jouw medische of hospitalisatiekosten, betaalt ze de opzoekings- en reddingskosten, verleent ze bijstand in geval van verlies van jouw bagage, enz.

Ongeacht jouw probleem – behalve als het gaat om een probleem met jouw voertuig, in dat geval kunt u rekenen op jouw Top Bijstand verzekering – en ongeacht de plaats waar je jou bevindt, je kan altijd rekenen op jouw Gezinsbijstand voor hulp.

 • Bijstand voor het hele gezin, overal ter wereld
  Vergoeding van de medische kosten, organisatie van de medische repatriëring, bijstand in geval van diefstal van betaalmiddelen, enz.
 • Psychologische bijstand via telefoon
  Na een car- of homejacking, diefstal, agressie of na eender welk incident in het privé- of beroepsleven.
 • Bijstand in België in geval van ziekte of ongeval
  Medische bijstand, vergoeding van de kinderoppas, zorgen voor een hulp in het huishouden, enz.
 • Telefonische bijstand
  Als je een vraag hebt op juridisch vlak, maar ook als je inlichtingen nodig hebt voor dringende medische zorgen, een depannage, vervoer, enz.

In België

Je bent ziek of gewond? Dan zal jouw Gezinsbijstand…

 • jouw ziekenhuisopname organiseren;
 • ervoor zorgen dat jouw kinderen (gedurende 5 dagen) vervoer hebben als je niet in staat bent om ze naar school of naar een naschoolse activiteit te brengen, etc… ;
 • zorgen voor een huishoudhulp gedurende 18 uur, maximum 5 dagen, 2 keer per jaar;
 • de kosten betalen voor de kinderoppas tot maximaal € 350 (maximaal 5 dagen).

De kleine extra’s die het verschil maken?

Jouw uitgebreide formule Gezinsbijstand zorgt ook voor onderdak in een hotel als jouw woning ernstig beschadigd is geraakt (met regeling van de verhuizing en opslag van de meubels) en snelt jou ter hulp in geval van verlies of diefstal van jouw sleutels (1 keer per jaar ten belope van maximum € 65).
En als je een juridische vraag in eender welk rechtsdomein zou hebben, dan volstaat één telefoontje om een eerste advies te ontvangen.

In het buitenland

Je bent ziek, gewond, je hebt een probleem? Jouw Gezinsbijstand…

 • neemt de kosten ten laste van de bijstand, medische repatriëring inbegrepen
 • vergoedt de medische kosten tot € 50 000
 • vergoedt de hotel- en vervoerkosten van de persoon die naar de verzekerde reist die minstens 5 dagen in het buitenland werd gehospitaliseerd (tussenkomst van max. 10 dagen en tot max. € 100 per dag)
 • organiseert de vervroegde terugkeer van alle verzekerden bij een onverwacht overlijden of een onverwachte ziekenhuisopname van meer dan 5 dagen van een familielid in België …
 • vergoedt jouw skipas tot € 125 ingeval u meer dan 24 uur niet kunt skiën of indien u gerepatrieerd moet worden door onze bijstandsverlener. Dit geldt ook in België!
 • vergoedt de kosten van de dierenarts (max. € 65) indien jouw gezelschapsdier een medische interventie nodig heeft.

De kleine extra’s die het verschil maken?

Jouw uitgebreide formule Gezinsbijstand vergoedt de opzoeking- en reddingskosten tot € 6 250 en schiet jouw borgtocht voor in geval van een gerechtelijke vervolging in het buitenland.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

De Uitgebreide formule Gezinsbijstand is wereldwijd geldig. De verzekerde prestaties worden bepaald naargelang je in België of in het buitenland bent.

Bij een schadegeval bel je Touring Verzekeringen waarna een specialist jouw dossier behandelt en organiseert naargelang de omstandigheden de nodige bijstand om het hoofd te bieden aan de meest dringende situaties: sturen van een arts, organisatie van een medische repatriëring, oppas van de kinderen en de huisdieren, overbrenging van een gezinslid naar het ziekenhuisbed van de gekwetste of zieke verzekerde.