Overlijdensverzekering
Familiale verzekering AG Insurance

Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal | AG Insurance

AG InsuranceJouw naasten zijn voor jou het allerbelangrijkste. Het is dan ook normaal dat je ze wil beschermen tegen zware tegenslagen. Indien je een tijdelijke overlijdensverzekering afsluit, dan ontvangen jouw naasten een bepaald kapitaal om hen te beschermen tegen de financiële gevolgen als je plots zou overlijden.

 • Eenvoud
  Je kiest de verzekerde periode en het verzekerde bedrag in functie van de behoeften van jouw gezin.
 • Flexibiliteit
  Aanpassing van de begunstigde bij overlijden, verhoging of verlaging van het kapitaal, verlenging van de duur van de dekking… Aan jou de keuze.
 • Invaliditeitsdekking
  Je kan een aanvullende waarborg onderschrijven tegen het risico invaliditeit.
 • Fiscale voordelen
  De premies zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

​Deze verzekering speelt een belangrijke rol op bepaalde sleutelmomenten van het leven (hoge schoolkosten van de kinderen, studeren in het buitenland, aankoop van een eerste wagen, enz.). Momenten waarop het overlijden van één van de financiële pijlers van het gezin rampzalige gevolgen zou hebben.

Met deze uiterst soepele verzekering bepaal je zelf:

 • het bedrag dat je wenst te laten verzekeren en de duurtijd van de verzekering
 • de periodiciteit (enige premie of periodieke premie)
 • de begunstigde.

Bovendien kan je deze karakteristieken op elk moment wijzigen gedurende de looptijd van het contract.

Het contract loopt af op de einddatum of in geval van overlijden van de verzekerde. In dat geval ontvangen de begunstigden het in het contract verzekerde kapitaal.