Familiale verzekering AG Insurance

Rechtsbijstand Privéleven | Familiale Verzekering AG Insurance

AG Insurance

De waarborg Rechtsbijstand komt tussen in de kosten van het burgerrechtelijk verhaal tegen een aansprakelijke derde voor zover het gevraagde bedrag minstens gelijk is aan het bedrag van de vrijstelling. Behalve in geval van lichamelijke schade, overlijden, verhaal als gevolg van een medische fout of de verdwijning van een kind jonger dan 16 jaar.

 • Vrije keuze van advocaat
  De specialisten van AG Insurance stellen jou een advocaat voor. Maar je hebt het laatste woord en je bent vrij de advocaat te kiezen die je wenst.
 • Zeer hoge tussenkomst-plafonds
  Tussenkomst tot € 90 000 per schadegeval, en tot € 180 000 als je het Pack Familiale+ afgesloten hebt.
 • Tussenkomst als de tegenpartij onvermogend is
  Jouw Rechtsbijstand vergoedt jou tot € 15 000 als de geïdentificeerde aansprakelijke derde onvermogend is.
 • Steun in de moeilijkste momenten
  Jouw Rechtsbijstand vergoedt jou tot € 30 000 in geval van verdwijning, ontvoering of het weglopen van een kind jonger dan 16 jaar.

De waarborg Rechtsbijstand is geen verplichte verzekering, maar wel heel sterk aanbevolen. Deze waarborg

 • helpt jou om jouw rechten te doen gelden in geval van geschillen of procedures voor een Belgische rechtbank;
 • betaalt jouw advocaatkosten, expertisekosten en gerechtelijke procedurekosten;
 • voorziet in een financiële steun in geval van verdwijning van een kind (verdwenen, ontvoerd of weggelopen);
 • helpt jou in geval van een meningsverschil met jouw verzekeraar BA Privéleven.

En de tussenkomstbedragen zijn heel hoog (tot € 90 000 per schadegeval).

Je bent het slachtoffer van een medische fout en daagt het ziekenhuis of de arts voor de rechtbank?
Een derde partij verwondt jouw echtgenote, maar weigert haar te vergoeden?
Je betwist een boete die je kreeg na een hevige discussie met een politieagent?

Jouw waarborg Rechtsbijstand neemt de kosten ten laste tot € 90 000 per schadegeval.

Je werd in het gelijk gesteld in een gerechtelijke procedure, maar de aansprakelijke derde is onvermogend en kan u dus niet vergoeden?

In dergelijk geval keert jouw waarborg Rechtsbijstand je een vergoeding uit tot € 15 000.

Jouw zoon is spoorloos?

Jouw waarborg Rechtsbijstand komt tussen tot € 30 000 voor:

 • de opsporingskosten;
 • de erelonen van de arts of de therapeut die belast is met de slachtofferbegeleiding;
 • de kosten en erelonen van de advocaat voor juridische bijstand tijdens het onderzoek.

Je zit in de gevangenis in het buitenland naar aanleiding van een verzekerd schadegeval?

Jouw waarborg Rechtsbijstand betaalt jouw borgtocht tot € 45 000.

De kleine extra’s die het verschil maken?

De waarborg Rechtsbijstand schiet het bedrag voor van de vrijstelling die ten laste werd gelegd van de aansprakelijke derde indien deze laatste jou deze niet betaalt, ondanks twee herinneringen.

Wereldwijde dekking

Je bent wereldwijd verzekerd.

Je hebt een juridisch probleem? Neem dan contact op met Providis, de gespecialiseerde, onafhankelijke dienst waar AG Insurance mee samenwerkt. Een medewerker van Providis neemt jouw dossier ter harte en probeert in eerste instantie tot een minnelijke schikking te komen.

Indien er geen oplossing mogelijk blijkt en een gerechtelijke procedure onafwendbaar is, dan zal
Providis jou bijstaan en jouw rechten verdedigen voor de rechtbank.