Familiale verzekering AG Insurance

Formule 24 Privé-leven | Ongevallenverzekering AG Insurance

AG InsuranceDe ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven biedt jou bescherming tegen financiële gevolgen na een ongeval in jouw privéleven. Keuzemogelijkheden qua waarborgen en verzekerde bedragen.

 

 • Ook bescherming voor sportactiviteiten
  De dekking geldt ook voor sportactiviteiten uitgeoefend in het privéleven.
 • Wereldwijde dekking
  Een wandeling op een bergpad in de Alpen of een fietstocht langs de Italiaanse kust? Ook daar ben je verzekerd.
 • Motorfiets
  Dekking aan 50% van de verzekerde bedragen voor wie een ongeval heeft tijdens het besturen van een motorfiets (> 50 cc) of quad.

Formule 24 Privé-Leven is een viervoudige ongevallenverzekering, met waarborgen die je alle rust geven om volop te genieten in jouw privéleven.

Je kan zelf jouw pakket waarborgen samenstellen. Zo ben jij en jouw gezinsleden verzekerd bij elk, banaal of ernstig, privé-ongeval.

Je ontvangt een vergoeding bij:

Medische kosten* (tot jouw letsels geheeld zijn – optionele waarborg)

 • hospitalisatiekosten (incl. esthetische chirurgie),
 • medische behandelingskosten,
 • herstellings- en vervangingskosten van bestaande prothesen en orthopedische toestellen die door het ongeval werden beschadigd en aankoop van nieuwe prothesen en orthopedische toestellen, medisch noodzakelijk als gevolg van het ongeval,
 • kosten voor verplaatsingen om medische redenen (0,17 euro/km, max. 619,73 euro).

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (optionele waarborg)

 • vergoeding per dag dat je arbeidsongeschikt bent

(Blijvende) Invaliditeit:

 • vergoeding van een vast bedrag, bepaald in jouw contract, evenredig met de vastgestelde graad van blijvende invaliditeit.

Overlijden

 • vergoeding van een vast bedrag, bepaald in jouw contract, dat uitgekeerd wordt aan jouw nabestaanden wanneer je overlijdt als gevolg van het ongeval.

* Per slachtoffer en per ongeval zal een vrijstelling van 123,95 euro afgehouden worden. De terugbetaling voor eenzelfde ongeval, per persoon, wordt beperkt in functie van het in jouw contract opgenomen plafond.

Om jouw ongeval correct aan te geven bij de ongevallenverzekering doe je het volgende:

 • Ten laatste 10 dagen na het ongeval meld je de aard en omstandigheden van het ongeval aan onze diensten.Bij overlijden dient de aangifte binnen de 24u na het overlijden ten gevolge van het ongeval te gebeuren.
 • Per schadegeval krijg je een medewerker toegewezen die het volledige proces in goede banen zal leiden, van het openen van een dossier tot de uiteindelijke terugbetaling.
 • Medische getuigschriften in verband met eventuele arbeidsongeschiktheid moeten binnen de 10 dagen na de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid naar ons opgestuurd worden. Alle andere door onze medische dienst gevraagde inlichtingen moeten ons binnen de 10 dagen na onze vraag bezorgd worden.

Bij een ongeval is het vooral belangrijk dat je jou voldoende laat verzorgen, de rest regelt AG Insurance voor jou.

De ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven is enkel te onderschrijven door werknemers met regelmatige werkuren. Zelfstandigen en werkzoekenden kunnen niet aansluiten. De verzekering is niet beschikbaar voor personen vanaf 75 jaar.