Autoverzekeringen AG Insurance

Top Bestuurder | AG Insurance Autoverzekering

Vergoeding tot maar liefst € 1.250.000

AG InsuranceDe autoverzekering Top Bestuurder vergoedt de lichamelijke letsels van alle toegelaten bestuurders die met jouw voertuig rijden en dit tot € 1.250.000.

Deze uitbreiding van de BA autoverzekering is interessant omdat bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde persoon de bestuurder de enige persoon is die niet wordt vergoed door de BA Autoverzekering.

 • Vergoeding blijvende invaliditeit
  Je geniet een ruime tussenkomst in geval van blijvende invaliditeit.
 • Overlijdensvergoeding
  Jouw gezinsleden ontvangen een aanzienlijke vergoeding als jou het ergste zou overkomen.
 • 50% premiekorting
  Bestuurders met een bonus-malusgraad -2 genieten een premiekorting van 50%.

De autoverzekering Top Bestuurder dekt de kosten van de medische behandelingen, de ziekenhuiskosten, maar eveneens de kosten van prothesen, orthopedie en esthetische chirurgie.

De morele en/of materiële schade (bv loonverlies) die voortvloeit uit jouw tijdelijke of blijvende invaliditeit is eveneens verzekerd.

Bij overlijden betaalt de verzekering Top Bestuurder de begrafeniskosten en wordt voorzien in een vergoeding voor de morele en materiële schade van jouw naasten.

Waar & wanneer verzekerd?

De Top Bestuurder autoverzekering verzekert je wanneer jijzelf of andere toegelaten bestuurders zich achter het stuur bevindt van het verzekerde voertuig.

Maar daar houdt het niet op! Deze verzekering komt ook tussen wanneer de bestuurder:

 • in of uit het verzekerde voertuig stapt
 • herstellingen uitvoert onderweg of wanneer hij helpt bij het depanneren van het verzekerde voertuig
 • deelneemt aan de redding van personen of goederen bij een verkeersongeval
 • persoonlijke spullen in- of uitlaadt
 • het slachtoffer is van een carjacking van het aangeduide voertuig

De bestuurder is verzekerd in alle landen die vermeld staan op de groene kaart van het voertuig.

Je hebt een ongeval (in België of tot 30 km over de grens) en je kan jouw traject niet verderzetten? Dan kan je 24u/24 rekenen op een bijstandsservice die:

 • Jouw wagen sleept tot de plaats die je verkiest (garage voor herstelling, naar jou thuis, ….)
 • Jou een vervangwagen ter beschikking stelt gedurende 24 uur (en tot maandag als het ongeval zich voordoet op een vrijdag of tijdens het weekend)
 • Jouw niet-gekwetste passagiers naar huis of naar hun oorspronkelijke bestemming brengt;
 • Kostenloos  jouw gezinsleden, jouw werkgever, …. inlicht over het ongeval

Het volstaat te bellen naar AG Insurance voor een ongeval in België of in het buitenland.
Dit kan 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die jou zal bijstaan gedurende de hele schaderegelingsprocedure.

AG Insurance biedt jou:

 • Eenvoud
  Eén telefoontje volstaat om een afspraak te maken bij een garagist;
 • Flexibiliteit
  Je kiest zelf de hersteller of je doet een beroep op één van onze  2500 erkende herstellers
 • Gemak
  Je krijgt een vervangwagen als je jouw voertuig laat herstellen bij één van onze erkende herstellers en indien je in recht bent. Bovendien betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan de garagist.

De verzekering Top Bestuurder is voorbehouden aan de klanten die bij AG Insurance een BA autoverzekering hebben afgesloten.