Autoverzekeringen AG Insurance

Pack Occasium+ | Autoverzekering AG Insurance

AG InsuranceIn combinatie met jouw Top Occasium autoverzekering biedt de uitbreiding Pack Occasium+ jou een volledige bescherming voor jouw tweedehandswagen. Je geniet extra waarborguitbreidingen zoals een dekking van jouw winterbanden en een bijkomende vergoeding indien jouw vervoerde voorwerpen of toebehoren beschadigd raken bij een gedekt schadegeval.

 • Geen afschrijving gedurende één jaar
  Jouw auto verliest niets van haar waarde gedurende de eerste 12 maanden na factuurdatum.
 • Vervangwagen
  Je krijgt een vervangwagen als jouw auto bij de technische controle afgekeurd zou worden.
 • Winterbanden verzekerd
  Jouw winterbanden (al dan niet gemonteerd) zijn mee verzekerd tot € 1 000 bij totaal verlies of diefstal van jouw tweedehandswagen.
 • Vervoerde voorwerpen en toebehoren eveneens verzekerd
  In geval van een gedekt schadegeval of bij diefstal van jouw wagen ontvang je tot € 2 000 extra vergoeding voor beschadigde of gestolen toebehoren en vervoerde voorwerpen.

Pack Occasium+ biedt jou zes specifieke waarborgen voor een maximale bescherming van jouw tweedehandswagen.

 • Jouw voertuig verliest niets van zijn waarde gedurende de eerste 12 maanden te rekenen vanaf de factuurdatum.
 • Jouw monospace wagen werd gestolen? In zo’n geval wordt je een vervangwagen van dezelfde categorie toegewezen.
 • Als jouw voertuig wordt afgekeurd bij de technische control, dan krijg je een vervangwagen tijdens de duur van de herstelling (tot maximum 7 dagen).
 • Je ontvangt tot € 2 000 bijkomende vergoeding indien bepaalde vervoerde voorwerpen (laptop, fiets,…) op het ogenblik van een gedekt schadegeval  beschadigd zijn geraakt.
 • Jouw voertuig gestolen? Dan ontvang je ook tot € 2 000 extra vergoeding voor jouw toebehoren en de voorwerpen die je vervoerde met het voertuig.
 • AG Insurance vergoedt jouw winterbanden tot € 1 000 bij diefstal  of totaal verlies van jouw voertuig, zelfs als de winterbanden niet op jouw voertuig waren gemonteerd op het ogenblik dat het schadegeval zich voordeed.

Waar & wanneer verzekerd?

​Je bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op jouw groene kaart.

Je hebt een ongeval (in België of tot 30 km over de grens) en je kan jouw traject niet verderzetten? Dan kan je 24u/24 rekenen op een bijstandsservice die

 • jouw wagen sleept tot de plaats die je verkiest (garage voor herstelling, naar jou thuis, ….)
 • jou een vervangwagen ter beschikking stelt gedurende 24 uur (en tot maandag als het ongeval zich voordoet op een vrijdag of tijdens het weekend)
 • jouw niet-gekwetste passagiers naar huis of naar hun oorspronkelijke bestemming brengt;
 • gratis  jouw gezinsleden, jouw werkgever, …. inlicht over het ongeval

Het volstaat te bellen naar AG Insurance voor een ongeval in België of in het buitenland.
Dit kan 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die jou zal bijstaan gedurende de hele schaderegelingsprocedure.

AG Insurance biedt jou:

 • Eenvoud
  Eén telefoontje volstaat om een afspraak te maken bij een garagist;
 • Flexibiliteit
  Je kiest zelf de hersteller of je doet een beroep op één van onze  2500 erkende herstellers
 • Gemak
  Je krijgt een vervangwagen als je jouw voertuig laat herstellen bij één van onze erkende herstellers en indien je in recht bent. Bovendien betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan de garagist.

Pack Occasium+ is voorbehouden aan de beste bestuurders die een omniumverzekering Top Occasium bij AG Insurance hebben afgesloten.