Autoverzekeringen AG Insurance

Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto | Autoverzekering AG Insurance

AG Insurance autoverzekeringDe wet verplicht elke eigenaar die zijn motorvoertuig in het verkeer brengt om een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA Auto) af te sluiten. Het is immers jouw contract BA Auto die de lichamelijke schade van jouw passagiers vergoedt, en als je een ongeval veroorzaakt, de schade aan de andere weggebruikers.

Jouw BA Auto verzekering dekt de lichamelijke letsels van jouw passagiers en de schade aan de andere weggebruikers bij een ongeval waarvoor jij aansprakelijk bent.

 • Levenslang de laagste bonus-malus
  Van zodra je de laagste bonus-malus en dus de laagste premie hebt bereikt, behoudt je deze levenslang, zelfs na een ongeval.
 • Onmiddellijke bijstand, 24u/24 en met vervangwagen
  Bij een ongeval geniet je gratis onmiddellijke bijstand, zelfs in geval van enkel een lekke band. Bovendien wordt een vervangwagen voorzien gedurende 24 uur.
 • Ook als bestuurder verzekerd
  BA Max, aangeboden aan de beste bestuurders, vergoedt jouw kwetsuren kostenloos en automatisch.
 • Sneller de laagste Bonus-Malusgraad behalen dankzij Turbo Bonus
  Turbo Bonus is een berekeningssysteem dat in jouw voordeel werkt: het houdt namelijk geen rekening met ongevallen die zich meer dan 5 jaar geleden voordeden.
 • Jouw passagiers ook verzekerd in het buitenland
  Met BA MAX XL, een aanvullende uitbreiding op jouw verzekering BA Auto, worden ook de kwetsuren van jouw passagiers even goed vergoed in België.

Omdat ze wettelijk verplicht zijn, lijken de BA Autocontracten van de verschillende verzekeringsmaatschappijen sterk op elkaar. Maar de BA Auto bij AG Insurance is veel meer dan een gewone verplichte verzekering. Je geniet namelijk volgende extra voordelen:

 • Bij een ongeval geniet je gratis een onmiddellijke bijstand en een vervangwagen gedurende 24 uur.
 • De beste bestuurders (met bonus-malus -2) genieten automatisch en gratis van de BA Max verzekering. Dit pakket biedt een uitbreiding op de standaard, verplichte BA Autoverzekering die de lichamelijke letsels van de bestuurder vergoedt tot € 250 000, en dit Levenslang
 • Het Turbo Bonus berekeningssysteem van AG Insurance levert jouw extra voordelen op gezien het voor de de bonus-malus-berekening geen rekening houdt met de ongevallen die zich meer dan 5 jaar geleden voordeden. Je betaalt dus niet meer voor de ongevallen uit het verleden waardoor je sneller de laagste Bonus-Malus bereikt.
 • Je bereikt bonus-malus 4? Dan betaal je al de laagste premie.
 • Je bereikt bonus-malus -2 (de laagste bij AG Insurance)? Dan behoud je deze levenslang, zelfs na een ongeval in fout.
 • En je betaalt de laagste premie, uiteraard ook levenslang.

Wat is de ‘bonus-malusgraad’ precies?

Jouw bonus-malus (BM) is een cijfer dat vermeld staat op jouw verzekeringscontract. Dit cijfer wordt berekend op diverse manieren naargelang de verzekeringsmaatschappij.

Jouw BM-graad definieert waar je jou bevindt op de schaal van jouw verzekeraar, en hierdoor ook het bedrag dat je bij deze verzekeraar zal dienen te betalen voor jouw premie.

Als je een jaar zonder ongeval in fout rijdt, dan daalt jouw BM-graad. Bij een ongeval in fout stijgt jouw BM-graad.

Waar & wanneer verzekerd?

De waarborg BA Max is wereldwijd van toepassing.
Je bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op jouw groene kaart.

Je hebt een ongeval (in België of tot 30 km over de grens) en je kan jouw traject niet verderzetten? Dan kan je 24u/24 rekenen op een bijstandsservice die:

 • jouw wagen sleept tot de plaats die je verkiest (garage voor herstelling, naar jou thuis, ….)
 • jou een vervangwagen ter beschikking stelt gedurende 24 uur (en tot maandag als het ongeval zich voordoet op een vrijdag of tijdens het weekend)
 • jouw niet-gekwetste passagiers naar huis of naar hun oorspronkelijke bestemming brengt;
 • gratis  jouw gezinsleden, jouw werkgever, …. inlicht over het ongeval

Het volstaat te bellen naar AG Insurance voor een ongeval in België of in het buitenland.
Dit kan 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die jou zal bijstaan gedurende de hele schaderegelingsprocedure.

AG Insurance biedt jou:

 • Eenvoud
  Eén telefoontje volstaat om een afspraak te maken bij een garagist;
 • Flexibiliteit
  Je kiest zelf de hersteller of je doet een beroep op één van onze  2500 erkende herstellers
 • Gemak
  Je krijgt een vervangwagen als je jouw voertuig laat herstellen bij één van onze erkende herstellers en indien je in recht bent. Bovendien betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan de garagist.

De verzekering BA Auto is verplicht voor elke eigenaar die met zijn motorvoertuig in het verkeer komt.