Autoverzekeringen AG Insurance

BA Max | Autoverzekering AG Insurance

AG Insurance autoverzekeringDe BA Max autoverzekering van AG Insurance vergoedt de lichamelijke letsels van de bestuurder als hij het slachtoffer wordt van een ongeval. Er wordt een vergoeding tot € 250 000 uitgekeerd, zelfs als hij in fout is. Deze verzekering biedt jou als bestuurder een enorm voordeel als je weet dat de bestuurder de enige persoon is wiens lichamelijke letsels niet altijd vergoed worden door de verplichte BA Autoverzekering.

De BA Max wordt jou trouwens automatisch en gratis toegekend van zodra je de bonus-malusgraad -2 bereikt (het laagste bonus-malusniveau bij AG Insurance).

 • Een vergoeding tot € 250 000
  Bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde is de bestuurder de enige persoon die niet vergoed wordt voor zijn lichamelijke letsels door zijn BA Autoverzekering. De uitbreiding BA Max maakt komaf met die situatie.
 • Ongeacht het voertuig dat u bestuurt
  BA Max verzekert jou van zodra je achter het stuur zit van om het even welke wagen.
 • En ongeacht de bestuurder van jouw voertuig
  BA Max verzekert iedere toegelaten bestuurder die rijdt met de wagen die je laat verzekeren.
 • Automatisch, gratis en levenslang
  BA Max wordt automatisch, gratis en levenslang toegekend aan alle bestuurders die de laagste bonus-malusgraad bij AG Insurance hebben bereikt.
 • Jouw passagiers zijn mee verzekerd in het buitenland
  BA Max XL is een aanvullende verzekering die bij een ongeval in het buitenland de lichamelijke letsels van jouw passagiers even ruim vergoed als in België.
 • Vergoedt altijd jouw lichamelijke letsels (als voornaamste bestuurder) tot € 250 000
 • Zelfs bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde
 • Ongeacht de wagen die je bestuurt, zowel in België als in het buitenland.

Wat maakt verschil?

Jouw BA Max verzekert bovendien elke bestuurder van jouw verzekerde wagen: jouw echtgeno(o)t(e), één van jouw kinderen, een vriend of collega, etc. Elke persoon die toegelaten is om met jouw wagen te rijden, geniet dus van de uitgebreide waarborgen van jouw BA Max autoverzekering!

Waar & wanneer verzekerd?

​Je bent wereldwijd verzekerd van zodra je achter het stuur zit, ongeacht de wagen die je bestuurt.

Je hebt een ongeval (in België of tot 30 km over de grens) en je kan jouw traject niet verderzetten? Dan kan je 24 uur op 24, 7 dagen op 7, rekenen op een bijstandsservice die:

 • jouw wagen sleept tot de plaats die je verkiest (garage voor herstelling, naar jou thuis, ….)
 • jou een vervangwagen ter beschikking stelt gedurende 24 uur (en tot maandag als het ongeval zich voordoet op een vrijdag of tijdens het weekend)
 • jouw niet-gekwetste passagiers naar huis of naar hun oorspronkelijke bestemming brengt;
 • gratis  jouw gezinsleden, jouw werkgever, …. inlicht over het ongeval

Het volstaat te bellen naar AG Insurance voor een ongeval in België of in het buitenland.
Dit kan 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die jou zal bijstaan gedurende de hele schaderegelingsprocedure.

AG Insurance biedt jou:

 • Eenvoud
  Eén telefoontje volstaat om een afspraak te maken bij een garagist;
 • Flexibiliteit
  Je kiest zelf de hersteller of je doet een beroep op één van onze  2500 erkende herstellers
 • Gemak
  Je krijgt een vervangwagen als je jouw voertuig laat herstellen bij één van onze erkende herstellers en indien je in recht bent. Bovendien betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan de garagist.