Verzekeringsmaatschappijen België
Verzekeringen

Recht van herroeping | Jouw verzekering annuleren

Indien je pas een verzekeringspolis hebt ondertekend en deze wenst te annuleren, dan kan dit mits rekening te houden met enkele voorwaarden. De voorwaarden verschillen voor verzekeringen die worden afgesloten op afstand of via een vooraf getekende polis of verzekeringsaanvraag.

Voor het opzeggen van een lopende verzekering die reeds een tijd geleden werd afgesloten kan je terecht op onze pagina met voorwaarden & tips voor het opzeggen van verzekeringen.

Vooraf getekende polis of een verzekeringsaanvraag

Bij ondertekening van een vooraf getekende polis of verzekeringsaanvraag, gaat de verzekeringsovereenkomst onmiddellijk in.

Je hebt echter wel de mogelijkheid het contract op te zeggen met onmiddellijke ingang binnen een termijn van 30 dagen voor de levensverzekeringen of binnen een termijn van 14 dagen voor de andere polissen, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst.
Deze mogelijkheid bestaat echter niet voor verzekeringen met een looptijd korter dan 30 dagen, zoals reis- en bagageverzekeringen en levensverzekeringen gebonden aan een beleggingsfonds.

De verzekeraar kan dezelfde actie ondernemen, met dat verschil dat zijn opzeg pas gevolg zal hebben acht dagen na de mededeling ervan.

Verzekeringsovereenkomst op afstand

Als je een verzekeringsovereenkomst op afstand aangaat, dan gaat deze in vanaf het moment dat de verzekeraar je aanvaarding ontvangen heeft.

Je hebt hier echter ook de mogelijkheid om het contract op te zeggen, behalve voor de overeenkomsten met een looptijd korter dan één maand.

Je kan, net als de verzekeraar, het contract opzeggen binnen de 14 dagen nadat de overeenkomst gesloten werd. Bij levensverzekeringen bedraagt deze termijn 30 dagen te rekenen vanaf het moment waarop de verzekeraar aan de verzekeringsnemer meedeelt dat de overeenkomst is gesloten.

Als je nog bijkomende contractvoorwaarden moet ontvangen na het sluiten van de overeenkomst, dan gaat deze termijn pas in op het ogenblik dat je deze contractvoorwaarden en alle bijkomende informatie ontvangt.

De herroeping door de verzekeringnemer gaat in bij kennisgeving, de herroeping door de verzekeraar gaat acht dagen na de kennisgeving ervan in.

Opzegbrief downloaden

Je kan hier een blanco opzegbrief downloaden die je kan invullen om vervolgens aangetekend te versturen naar jouw verzekeraar indien je jouw verzekering wenst te annuleren.