Moeilijkheden om een een BA-autoverzekering af te sluiten?

Geen enkele verzekeraar zal zich laten verplichten om bepaalde risico’s te verzekeren die hij zelf niet wil dekken. Indien geen enkele verzekeraar jouw voertuig wil verzekeren, bijvoorbeeld omwille van jouw schadeverleden, dan schakel je best een onafhankelijke verzekeringsmakelaar in. Deze verzekeringsmakelaars kennen de markt van de verzekeringen door en door, waardoor zij meestal de juiste verzekeraar kunnen vinden voor jouw specifieke risicoprofiel.

Tariferingsbureau Auto

Tariferingsbureau Autoverzekering BA - BT TBVind je ondanks al deze maatregelen toch geen of enkel een zeer dure BA autoverzekering, dan kan je contact opnemen met het Tariferingsbureau. Je kan dit ofwel doen via jouw makelaar, bankagent of directe verzekeraar, ofwel rechtstreeks.

Hou er rekening mee dat het tariferingsbureau je slechts zal kunnen helpen in één van de volgende gevallen:

  • Ten minste drie verzekeraars hebben jou een BA autoverzekering hebben geweigerd.
  • Ten minste drie verzekeringsmaatschappijen willen jou slechts verzekeren tegen een onredelijk hoge premie of een zeer hoge vrijstelling (franchise). De voorgestelde premie wordt als onredelijk beschouwd indien deze 5 x hoger is dan de laagst mogelijke premie bij deze verzekeraar. De vrijstelling dient 3 x hoger te zijn dan de laagst mogelijke vrijstelling.
    De laagst mogelijke premie en vrijstelling zijn deze die van toepassing is voor de combinatie van het beste soort bestuurder en het voordeligste voertuig.Vergeet ook niet dat de weigeringen en de voorstellen ten hoogste twee maanden oud mogen zijn.

Het aanbod van het tariferingsbureau beperkt zich ook tot de verplichte autoverzekering BA-motorvoertuigen. Je kan dus via het Tariferingsbureau geen omniumverzekeringen afsluiten.

De autoverzekeringen die via het Tariferingsbureau worden afgesloten worden uiteindelijk aangeboden via een speciale overeenkomst tussen het Tariferingsbureau en de verzekeringsmaatschappijen AXA, Ethias en AG Insurance. Eén van deze maatschappijen zal jou dus een verzekeringscontract en groene kaart bezorgen indien je akkoord gaat met het voorstel van het Tariferingsbureau.

Opgepast!
Het voorstel van het Tariferingsbureau blijft slechts maand geldig. Indien je hun voorstel niet binnen deze termijn aanvaard (hetgeen jou vrij staat), hou er dan rekening mee dat je pas een nieuwe aanvraag bij hen kan indienen 8 maanden na de vervaldatum van het eerste voorstel!

Contact opnemen met het Tariferingsbureau

Je kan ofwel rechtstreeks contact opnemen met het Tariferingsbureau via hun website waar je een aanvraagformulier kan downloaden, ofwel een aanvraag doen via jouw verzekeringsmakelaar of verzekeringsmaatschappij.

Jouw aanvraag zal door hen zo spoedig mogelijk worden verwerkt, maar hou er rekening mee dat het tot ruim één maand kan duren alvorens je een voorstel van hen ontvangt.

Contactgegevens

c/o Belgische Gemeenschappelijk Waarborgfonds
Liefdadigheidstraat 33, bus 1
1210 Brussel

E-mail: [email protected]
Fax: 02/287.18.04

Tip

Je kan ook controleren of Datassur, de databank van de verzekeraars, geen vermeldingen bevat die het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst bemoeilijken. Wanneer je hiervoor een aanvraag doet, dien je een kopie van voor- en achterkant van je identiteitskaart bij te voegen zodat de systeembeheerder kan controleren of de aanvraag werkelijk van de persoon in kwestie komt.

Je hebt steeds het recht om te eisen dat onjuiste en impertinente gegevens aangepast of verwijderd worden. Het is goed om te weten dat alle gegevens over de niet-betaling van premies en/of de niet-dekking van een franchise 3 jaar lang worden bewaard. Gegevens in verband met zware fraude blijven 10 jaar geldig. De overige gegevens worden vijf jaar bewaard in deze database.