Reisverzekering dekkingen

Waarborg bagage bij jouw reisverzekering

Waarborg bagage & reisgoed

Een waarborg bagage is altijd een optie bij de reisverzekering. Vaak wordt deze waarborg bagage reisgoed genoemd. De bagage wordt dan vergoed:

  • In geval van diefstal
  • In geval van gedeeltelijke of volledige beschadiging
  • Het kwijtmaken van jouw bagage door bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij. Ook als je bagage vertraging oploopt en je hierdoor genoodzaakt bent dringende aankopen te doen krijg je deze kosten vergoed. Vaak is dit alles wel tot een beperkt bedrag.

Welk bedrag krijg ik vergoed?

Afhankelijk  van wat je betaalde toen je de bagagestukken die gestolen zijn of beschadigd zijn geraakt krijg je een bepaald bedrag terug. Natuurlijk geldt dat hoe ouder de bagage hoe minder deze waard is. In de praktijk is het bewijs van dit alles vaak moeilijk te leveren dus wordt gebruik gemaakt van een dekking in eerste risico1. De premie blijft op deze manier bescheiden maar je ontvangt in het merendeel van de gevallen toch een degelijke vergoeding.

In de polisvoorwaarden is te vinden hoeveel je wanneer vergoed krijgt.

1 Eerste risico: ongeacht de werkelijke waarde wordt de schade vergoed tot het beloop van het daadwerkelijk verzekerde bedrag.