Reisverzekering dekkingen

Annuleringsverzekering

Helaas moet een reis soms noodzakelijkerwijs geannuleerd worden. Ziekte of overmacht kunnen hier oorzaken van zijn. Je ontvangt financiële bescherming in deze situaties wanneer je een annuleringsverzekering hebt.

Bij de volgende gebeurtenissen komt de waarborg reisannulering tussenbeide:

 • Zwangerschapscomplicaties
 • Aanzienlijke materiële schade aan de woning
 • Overlijden van (een verwante van) de verzekerde
 • Ongeval of ziekte
 • Herexamens
 • Feitelijke scheidingen of echtscheidingen
 • Ontslag van werknemer wegens economische redenen
 • Aanwezigheidsplicht bij nieuwe baan
 • Home- of carjacking
 • Oproepen als getuige of jurylid voor de rechtbank
 • Oproeping bij adoptie van een kind
 • Oproeping voor humanitaire hulp of een militaire missie