Rechtsbijstandsverzekering Assuraweb

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Gezien de juridische kosten bij verkeersongevallen en andere ongevallen vaak erg hoog oplopen, is het raadzaam om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Dankzij een verzekering rechtsbijstand zal je zelf niet hoeven tussen te komen in de kosten voor onder meer de advocaat die jou zaak zal onderzoeken en verdedigen.

Een rechtsbijstandverzekering staat jou bij met deskundige ondersteuning over jouw rechten en met financiële bescherming bij geschillen waarin je betrokken kan geraken met derden. Dit kunnen geschillen zijn omtrent bijvoorbeeld vastgoed, belastingen, voertuigen, familiale toestanden of onenigheid met jouw werkgever.

Jouw rechtsbijstandsverzekeraar zal de kosten om het conflict op te lossen (deels) voor haar rekening nemen. Deze kosten omvatten onder meer de verzending van aanmaningsbrieven, aangetekende brieven, telefoongesprekken, opzoekwerk, erelonen van experts, juristen of advocaten en gerechtelijke procedurekosten.

Een verzekering rechtsbijstand komt echter niet tussen bij het betalen van schadevergoedingen; daarvoor dienen de schadeverzekeringen zoals de autoverzekering, brandverzekering en familiale verzekering. Ook worden bepaalde kosten zoals boetes nooit door een rechtsbijstandverzekering gedekt.

Uitsluitingen

Lees steeds aandachtig het verzekeringscontract dat je overweegt af te sluiten en besteed extra aandacht aan het luik met de kosten & waarborgen die zijn uitgesloten. Vaak worden betwistingen in het kader van bouwwerken of echtscheidingen niet gedekt door een rechtsbijstandsverzekering.

Soms kan je echter uitgesloten dekkingen toch laten opnemen in de gedekte waarborgen mits betaling van een extra premie.

Jouw rechtsbijstandverzekering zal eerst trachten een minnelijke schikking te bekomen met de tegenpartij waarmee je een geschil hebt. Een groot deel van de geschillen kan overigens op deze manier worden afgehandeld.

Doorgaans haalt iedereen het meeste voordeel uit minnelijke schikkingen en is een lange, gerechtelijke procedure vaak nadeliger. Indien er tussen de verschillende partijen echter geen minnelijke schikking kan worden bereikt, dan zal de rechtsbijstandverzekeraar jou helpen om de zaak via een gerechtelijke procedure te beslechten.

Een rechtsbijstandverzekering biedt jou de vrije keuze over welke advocaat of andere expert mag helpen bij het verdedigen van jouw rechten & belangen.

Indien je het oneens bent met jouw rechtsbijstandsverzekeraar over de manier waarop jouw geschil zou moeten worden afgehandeld, dan kan je het advies van een vrij te kiezen advocaat vragen. Er kunnen dan twee scenario’s volgen:

  • Jouw advocaat treedt het standpunt van jouw verzekeraar bij
    Je betaalt in dit geval de helft van de erelonen van de advocaat, jouw rechtsbijstandverzekering betaalt de andere helft. Wil je toch een gerechtelijke procedure starten tegen de tegenpartij, dan zal je jouw advocaat volledig zelf dienen te betalen. Win je de zaak, dan dient jouw verzekeraar alsnog alle advocaatkosten voor zijn rekening nemen.
  • Jouw advocaat geeft de verzekeraar ongelijk waarna je stappen onderneemt tegen de tegenpartij
    De verzekeraar betaalt dan alle advocaatkosten en daarna ook alle gerechtelijke kosten en dossierkosten. Deze kosten kunnen echter worden teruggevorderd indien je in het ongelijk wordt gesteld door de rechtbank.