Rechtsbijstand
D.A.S. Rechtsbijstand

Rechtsbijstand voertuigen | D.A.S.

DAS RechtsbijstandIeder motorvoertuig heeft, wettelijk verplicht, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Andere verzekeringscontracten zijn facultatief: de omnium-, de rechtsbijstandsverzekering, polis inzittende…

Het is belangrijk dat je een rechtsbijstandsverzekering afsluit om jouw persoonlijke rechten te verdedigen voor het geval zich een juridisch conflict of schadegeval voordoet.

De D.A.S. verzekering rechtsbijstand biedt meer dan enkel verdediging in geval van ongeval

Alle mogelijke conflicten zijn namelijk verzekerd. Je geniet dus ook rechtsbijstand bij:

 • Aankoop
 • Car-wash
 • Herstelling
 • Onderhoud
 • Benzinestation
 • Verzekeringspolissen
 • Verkoop van jouw voertuig
 • Ongevallen in het buitenland
 • Verkeersongeval-arbeidsongeval
 • Intrekking van een rijbewijs
 • Insolvabiliteit van een derde aansprakelijke
 • Verkeersovertredingen zonder ongeval

Je hebt er bovendien voordeel bij dat je deze rechtsbijstand niet samen verzekert bij de verzekeraar die ook andere waarborgen aanbiedt omdat je dan een eerlijke en objectieve verdediging krijgt. Er kunnen zich inderdaad belangenconflicten voordoen…

Daarom moet een goede rechtsbijstandspolis aan voorwaarden voldoen:

 • Een zo ruim mogelijke waarborg voorzien: dit is een primaire voorwaarde want anders heb je gewoon geen verdediging als er zich iets voordoet. Je moet trouwens altijd kunnen terugvallen op jouw rechtsbijstand als je geen voldoening krijgt.
 • Je moet altijd vrije keuze hebben van advocaat, expert…
 • Een waterdichte objectiviteitsclausule.

Rechtsbijstandverzekeraars bieden Voertuigenrechtsbijstand aan in alle maten en gewichten. D.A.S. ziet dat anders. D.A.S. biedt slechts één formule of polis voertuigenrechtsbijstand aan: een ALL RISK-rechtsbijstand.

Dit betekent dat DAS ervan uitgaan dat alles gedekt is en dat je nog enkel moet rekening houden met die zaken die expliciet uitgesloten zijn. All Risk-rechtsbijstand volgens het principe: Alle niet-uitgesloten juridische geschillen zijn verzekerd.