Rechtsbijstandsverzekering Assuraweb
D.A.S. Rechtsbijstand

Rechtsbijstand zelfstandigen en ondernemingen | D.A.S.

DAS RechtsbijstandElke zelfstandige of ondernemer krijgt te maken met juridische conflicten.

De oplossing? De rechtsbijstandverzekering van D.A.S. Er is rechtsbijstand voor iedereen.

D.A.S. Verzekeringen biedt jou verschillende formules.

Met de polis ‘Op maat’ stel je een eigen pakket samen

Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit, de omzet of specifieke situatie zijn bepaalde waarborgen wel of niet haalbaar. Op basis van het inlichtingenformulier krijg je van D.A.S. een offerte aangepast aan jouw profiel. D.A.S. maakt dus een polis op maat van elk bedrijf.

Specifieke polissen voor bepaalde beroepen

Voor bepaalde specifieke beroepen heeft D.A.S. formules gemaakt, die perfect beantwoorden aan de noden van die activiteiten. Met vergaande dekkingen… Zo zijn er polissen rechtsbijstand voor medici en paramedici, garagehouders, land- en tuinbouwers, middenstanders,…