Omnium autoverzekering

Volledige Omniumverzekering vs Mini-Omnium

Een volledige omniumverzekering dekt de materiële schade aan je eigen voertuig, of je nu in fout bent of niet. Ook schade veroorzaakt door onder meer diefstal, brand, glasbreuk en natuurgeweld is verzekerd.

Wanneer kies ik voor een volledige omniumverzekering en wanneer voor een mini-omniumverzekering?

Een volledige omniumverzekering is aanbevolen voor nieuwe voertuigen tot zij 2 à 3 jaar oud zijn.
Indien je echter jouw nieuwe voertuig hebt gekocht via een lening gespreid over 4 jaar, dan kan je best de volledige omniumverzekering gedurende 4 jaar behouden zodat je bij totaalverlies of diefstal geen aflossingen hoeft te betalen voor een voertuig dat er niet meer is.

Uitsluitingen

Hou er rekening mee dat de meeste verzekeringspolissen bepaalde uitsluitingen bevatten. Dit zijn situaties waarin de verzekeraar niet zal tussenkomen. De twee belangrijkste uitsluitingen zijn alcoholintoxitatie & dronkenschap en gevaarlijk rijgedrag. Als dronken bestuurder of wanneer je gevaarlijke maneuvers of hogere snelheden haalt dan wettelijk toestaan, dan blijf je zelf volledig aansprakelijk voor de alle schade die je veroorzaakt.

Wat verstaat jouw verzekeraar onder het begrip ‘ongeval’?

Elke verzekeraar heeft zijn eigen definitie en bepaald zelf de reikwijdte voor de waarborgen voorzien in de volledige omniumverzekering. Bij het kiezen van een omniumverzekering dien je dus aandacht te besteden aan deze definitie en reikwijdte. Je kiest hier best voor een polis die het begrip ‘ongeval’ zo ruim mogelijk definieert en die dus elke mogelijke beschadiging, vernieling of verdwijning van het voertuig beschouwt als een ‘ongeval’. Met een dergelijke ‘ruime’ polis zal je in een ruimer aantal situaties kunnen rekenen op een vergoeding.

Hoe kies ik de beste omniumverzekering?

Hoewel de basiswaarborgen bij de meeste maatschappijen dezelfde zijn, bestaan er enorme verschillen in de kwaliteit van de verschillende omniumverzekeringen die worden aangeboden door de verzekeringsmaatschappijen.

De kwaliteit van een omniumverzekering kan worden bepaald op basis van hun score op vlak van de

  • Waarborgen
  • Uitsluitingen
  • Vergoedingen

Lees hier meer over het kiezen van een omniumverzekering.

Waarborgen

Onder de waarborgen vallen criteria zoals de dekking voor de opties & accessoires van je voertuig, de interpretatie van de begrippen ‘ongeval’ & ‘verzekerde’ door de maatschappij, en de dekking in verschillende geografische gebieden.

Uitsluitingen

Verzekeringsmaatschappijen vermelden in hun polissen uitsluitingen zoals dronkenschap & intoxicatie, gevaarlijk rijgedrag en slijtage, constructiefouten en slecht onderhoud.

Vergoedingen

De vergoedingen worden bepaald rekening houdend met criteria zoals de ouderdom van het voertuig, de betaalde BTW en BIV (Belasting op Inverkeerstelling) en de nood aan dringende herstellingen.