Motorverzekering dekkingen

Motorverzekering BA Motor en aanvullende verzekeringen

Wie en wat verzekert de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Motor (BA Motor)?

Net als de BA Autoverzekering is de BA Motorverzekering een wettelijke verplichte verzekering. Deze verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is bedoeld voor schade die je met jouw motor aan anderen zou kunnen toebrengen.

Aangezien de BA Motor wettelijk verplicht is, zijn er ook een aantal wettelijk bepaalde minimumvoorwaarden waaraan een dergelijke verzekering moet voldoen. Deze minimumvoorwaarden worden door elke verzekeraar aangeboden in de polis, maar de verzekeraar is vrij om bovenop de basisdekking ook nog andere dekkingen op te nemen in de verzekeringspolis.

Schade toegebracht door iedere andere bestuurder die de motorfiets bestuurt, vallen ook onder je BA motorverzekering. Daarnaast is de aansprakelijkheid van een eventuele passagier ook verzekerd in het geval dat deze een ongeval zou veroorzaken. Alleen personen die door diefstal of geweld de moto in hun bezit hebben gekregen zijn niet verzekerd.

Een geldige BA verzekering is dus een verplichte basisverzekering voor ieder motorrijtuig dat zich op de openbare weg bevindt.

In wiens voordeel?

Een BA Motorverzekering vergoedt de schade die wordt toegebracht aan anderen: in de rechtspraak noemt men deze ‘anderen’ derden. Dit zijn jouw eventuele passagier op de motor en de andere weggebruikers zoals  voetgangers, fietsers en mensen die een ander voertuig besturen. Ook de overige leden uit jouw gezin worden beschouwd als derden, zij zullen ook volledig worden vergoed voor eventuele opgelopen schade. De persoon die het ongeval veroorzaakt wordt niet beschouwd als derde en is daarom niet verzekerd voor schade die hij aan zichzelf toebrengt.

Bepaalde weggebruikers zoals voetgangers, fietsers en passagiers worden beschouwd als zwakke weggebruikers. Zij hebben bij een aanrijding met een motorvoertuig op de openbare weg altijd recht op vergoeding van lichamelijke letsels. Dit is ook het geval als zij zelf schuld zouden hebben aan het ongeval; in dergelijk geval moeten ze wel instaan voor de schade die ze eventueel anderen hebben berokkend.

Elke polis biedt dus een waarborg ten opzichte van derden: ze vergoedt hun lichamelijke letsels (waaronder verzorgingskosten, inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid, vergoeding aan nabestaanden bij dodelijke ongevallen,…), schade aan hun goederen en morele schade.

Hoe kan het fout lopen?

Een verzekering dekt de fouten van de bestuurders. Dankzij verzekeringen wordt de zekerheid van de slachtoffers vrijwaart. Er gelden wel sancties bij niet-reglementair gebruik van het voertuig, namelijk:

 • Deelnemen aan een snelheidswedstrijd (een korte race om het snelst is al voldoende!)
 • Rijden onder invloed van drugs of medicijnen, of dronken rijden, of
  • het niet betalen van de premies
  • rijden zonder rijbewijs of met een afgekeurde motorfiets
  • opzettelijke schadegevallen
   • overbelasting : als er meer inzittenden in het voertuig aanwezig zijn dan het toegelaten aantal
   • onjuiste beschrijving van het risico (bijvoorbeeld als het gaat om het opdrijven van het vermogen van een bromfiets of het aanduiden van een ouder als gebruikelijke bestuurder terwijl dat eigenlijk zoon of dochter met geringe rijervaring is)

In al deze gevallen is de verzekeraar gerechtigd terugbetaling te eisen van de vergoedingen die aan slachtoffers werden betaald. Deze terugvordering is :

 • in de meeste gevallen beperkt tot maximum € 31 000
 • bij opzettelijke schadegevallen en opzettelijke valse verklaringen: het totaal van de betaalde schade
 • bij onopzettelijke onjuiste beschrijving van het risico : beperkt tot € 250.

Opgelet:

Wie zijn premie niet voldoet, ondanks herinnering van de verzekeraar, loopt risico op een schorsing van de waarborg of opzegging van de polis. Hij of zij dreigt dan de straffen op onverzekerd rijden op te lopen en bij een ongeval en de vergoedingen die al eerder aan de slachtoffers zijn uitgekeerd, deels of volledig terug te moeten betalen.