Hulp bij ongeval met de wagen

Tips voor het invullen van het Europees Aanrijdingsformulier

Iedere vorm van schade bij een ongeval dient zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de acht dagen schriftelijk aan de verzekeringsmaatschappij worden overgemaakt via het aanrijdingsformulier.
De volgende tips helpen jou om het Europees Aanrijdingsformulier correct in te vullen zodat de afhandeling van de schade tussen de verzekeraars zo snel mogelijk kan verlopen.

 • Gebruik enkel het Europees aanrijdingsformulier
  Het Europees aanrijdingsformulier is een eenvormig document dat overal in Europa hetzelfde is qua vraagstelling & indeling. Je kan het formulier dus ook in het buitenland gebruiken.
 • Vul je persoonlijke gegevens vooraf in
  Vul op voorhand de algemene vakken met persoonlijke informatie in (vak 6, 7, 8 en 9). Zo win je tijd en kan je jou na een ongeval concentreren op de precieze omstandigheden van het ongeval.
 • Gebruik een balpen, geen potlood
  Een balpen schrijft duidelijker en kan niet worden gewist. Schrijf ook in hoofdletters en vergeet de achterkant niet in te vullen.
 • Denk twee keer na voordat je een vakje aanvinkt
  Wees aandachtig wanneer je de vakjes in het formulier aanvinkt. Verzekeraars hechten namelijk meer belang aan deze vakjes dan aan de schets die je maakt in veld 13. De vakjes bepalen namelijk de precieze omstandigheden op het moment dat de voertuigen elkaar raakten.
  Meestal zal er slechts één enkel vakje dienen te worden aangevinkt. Indien je op het ogenblik van het ongeval geen enkel manoeuver uitvoerde en je volledig in jouw recht bent, dan zal er zelfs geen enkel vakje dienen te worden aangevinkt.
 • 100% aansprakelijkheid
  Wanneer je één van de volgende vakjes aanvinkt, dan ben je 100% aansprakelijk voor het ongeval. Indien je volledig in jouw recht bent, dan dien je geen enkel vakje aan te vinken. Noteer in dergelijk geval ook ‘0’ als aantal aangevinkte vakjes onderaan veld 12, zodat de tegenpartij het aanrijdingsformulier niet kan vervalsen.Vak 2: reed weg uit parkeerstand /deed een portier open
  Vak 4: reed weg van een parkeerplaats,een uitrit, een onverharde weg
  Vak 8: botste op achterzijde,rijdend in dezelfde richtingen op dezelfde rijstrook
  Vak 10: veranderde van rijstrook
  Vak 14: reed achteruit
 • Formulier ook invullen als de politie tussenkomt
  Wordt de politie bij het ongeval betrokken, dan kan je nog steeds best het Europees aanrijdingsformulier invullen.
 • Controleer de ingevulde gegevens van de tegenpartij
  Controleer of de tegenpartij de correcte gegevens van zijn voertuig invult. Controleer desnoods zijn groene kaart om alles te verifiëren zodat er geen valse of ongeldige gegevens werden meegedeeld.
 • Meerdere bestuurders?
  Indien er meerdere bestuurders en voertuigen betrokken zijn bij het ongeval, dan ben je verplicht om een aanrijdingsformulier in te vullen met alle betrokken bestuurders.
 • Zoek getuigen
  Noteer de naam naam en contactgegevens nauwkeurig in veld 5 indien er getuigen zijn bij het ongeval. Indien er geen getuigen zijn, noteer dit dan zo in veld 5.
 • Blijf kalm en laat je niet beïnvloeden door de tegenpartij
  Indien je geconfronteerd wordt met een tegenpartij die vervelend doet of weigert om het aanrijdingsformulier in te vullen, blijf dan kalm en laat je dan niet beïnvloeden. Indien de tegenpartij zich agressief gedraagt of jou bedreigt, schakel dan zeker de politie in.
 • Weigering om het aanrijdingsformulier in te vullen?
  Indien de tegenpartij weigert om een aanrijdingsformulier in te vullen, noteer dan zeker de nummerplaat van zijn of haar voertuig en zoek getuigen die indien nodig kunnen verklaren dat de tegenpartij heeft geweigerd.
 • Dronken tegenpartij
  Wanneer de tegenpartij dronken blijkt, contacteer dan zeker meteen de politie zodat een alcoholtest kan worden afgenomen.
 • Vluchtmisdrijf
  Net als wanneer je geconfronteerd wordt met een dronken tegenpartij, dien je meteen de politie te contacteren indien de tegenpartij vluchtmisdrijf pleegt.
 • Maak een correcte schets van het ongeval
  De vakjes op het aanrijdingsformulier helpen je om de verhoudingen te respecteren. Maak een duidelijke schets en vermeld zoveel mogelijk aandachtspunten zoals wegmarkeringen, verkeerslichten, verkeersborden, straatnamen en eventuele andere relevante gegevens.
  Duid de rijrichtingen aan van de voertuigen en benoem de voertuigen met de letters A en B. De letters A en B worden ook in het vak TOEDRACHT gebruikt in vak 12 van het aanrijdingsformulier om de schets te verduidelijken.
 • Voeg foto’s toe
  Maak indien mogelijk foto’s van de voertuigen en de plek waar het ongeval is gebeurd. Wanneer je foto’s kan bezorgen aan de verzekeraar samen met het aanrijdingsformulier kan de schaderegeling vaak sneller verlopen.
 • Noteer niet je eigen oordeel over wie in de fout is gegaan
  Zelfs als je ervan overtuigd bent dat je zelf in fout bent, dan nog mag je dit niet vermelden op het aanrijdingsformulier. Het is de taak van de verzekeraars om de aansprakelijkheid te beoordelen. Zelf mag je dus enkel de omstandigheden schetsen en toelichten op het aanrijdingsformulier.
 • Noteer eventuele meningsverschillen
  Indien er onenigheid is tussen jou en de tegenpartij, noteer dan in veld 14 (Mijn opmerkingen) langs jouw zijde van het formulier (A of B) jouw opmerkingen over het geschil.
 • Duizelig of licht gewond?
  Ook al ben je slechts wat duizelig door het ongeval, vink dan in vak 3 aan dat er gewonden zijn. Dit veld dient namelijk om aan te geven of er gewonden of licht gewonden zijn, en je mag jouzelf als lichtgewond beschouwen ook al ben je enkel wat duizelig.
 • Lees grondig na voordat je jouw handtekening zet
  Vermijd het schrappen op het aanrijdingsformulier en controleer alles nog een laatste keer voordat je het tekent. Na de ondertekening mag er niets meer worden gewijzigd. Wel kan je na ondertekening nog extra opmerkingen kwijt op de achterzijde van het formulier.
  Verwittig ook de politie indien je niet akkoord zou zijn met de verklaring van de tegenpartij.
 • Bezorg de tegenpartij het doorgedrukte exemplaar
  Er hoeft slechts één aanrijdingsformulier te worden ingevuld. Eén partij krijgt het originele aanrijdingsformulier, de andere partij krijgt het doorgedrukte exemplaar.
 • Bezorg het aanrijdingsformulier binnen de 8 dagen aan jouw verzekeraar
  Je dient het formulier binnen de 8 dagen te bezorgen aan jouw verzekeringsmaatschappij.
 • Geschil met verzekeringsmaatschappij?
  Indien de verzekeringsmaatschappij een beslissing zou nemen omtrent het ongeval waarmee je niet akkoord gaat, dan kan je contact hierover opnemen met ofwel een advocaat of met de verzekeraar waar je een verzekering Rechtsbijstand hebt afgesloten.

Lees meer tips voor het vlot & correct het invullen van het Europees Aanrijdingsformulier.