Autoverzekering FAQ

Wat moet ik doen bij een ongeval met de wagen?

Wanneer je betrokken bent bij een ongeval met de wagen onderneem je de volgende stappen, desnoods met de hulp van een persoon die jou hierbij kan bijstaan.

Ter plaatse

 • Help de gewonden en bel 112 als dat nodig is. Vergeet niet dat de politie altijd gewaarschuwd moet worden wanneer er een ongeval gebeurd is en iemand lichamelijk verwond is.
 • Verzamel feitelijke gegevens die nuttig kunnen zijn bij de schadeafhandeling. Neem foto’s, noteer namen van betrokkenen en getuigen en vul samen het aanrijdingsformulier in. Doe dit ook als de politie een proces-verbaal opmaakt.
 • Geniet je van een bijstandsdekking, schakel deze dan meteen in als je ter plaatse hulp nodig hebt. Een sleepdienst of vervangende wagen zijn voorbeelden hiervan.

Na het ongeval

 • Stuur de aangifte op tijd in. De algemene termijn bedraagt een week na de dag van het ongeval. Op die manier kan de verzekeraar spoedig reageren op de melding.
 • Andere betrokken verzekeraars worden ook best op de hoogte gebracht van het schadegeval. Denk aan de de verzekeraars voor rechtsbijstand, hospitalisatie, arbeidsongevallen…

Wat doet mijn verzekeraar?

 • Wie aansprakelijk is hoor je van de verzekeraar net als de gevolgen daarvan.
 • Wanneer jij niet aansprakelijk bent laat de verzekeraar een expert de materiële schade opmeten en neemt schikkingen om je te (laten) vergoeden. Bijstand is in deze procedure altijd mogelijk wanneer je het niet eens bent met de voorgestelde regeling. Een rechtsbijstandverzekering kan jou daarbij helpen, mits je die afgesloten hebt. Stel dat je deskundige begeleiding nodig hebt. Met name bij lichamelijke letsel kan een dokter of specialist jou daarbij helpen.
 • De schade van de slachtoffers wordt zo snel mogelijk vergoed indien jij aansprakelijk bent. Op een volgende vervaldag stijgt de premie voor je autoverzekering.
 • Wordt de schade gedekt door een omnium dan wordt je vergoed voor je stoffelijke schade maar bepaal je mogelijk wel een deel zelf: de vrijstelling of franchise.
 • Eigen lichamelijke schade is gedekt wanneer je een bestuurdersdekking hebt. Dit geldt ook als je zelf aansprakelijk bent.
 • Voor de betaling van de schadevergoeding moet een verzekeraar strikte regelingstermijnen naleven. Dit ligt in de wet vastgelegd. Er is duidelijkheid nodig over wie het ongeval veroorzaakt om deze termijnen na te kunnen leven. Wanneer de schade van het ongeval nog niet definitief vastgesteld kan worden maar wel vaststaat welke verzekeraar tussen moet komen heeft het slachtoffer recht op een voorschot. Deze wordt bepaald volgens de kosten die al gemaakt zijn en de toekomstige kosten die al bekend zijn.
 • Bij sommige verplichte BA autoverzekeringen hoef je geen franchise te betalen. Bij de omniumverzekering is dit vaak wel het geval. Hier zijn uitzonderingen op. Het is mogelijk dat een verzekeraar jou na een aantal schadegevallen vertelt dat je alleen verder verzekerd kunt zijn wanneer je bereid bent geen franchise te betalen als je zelf schuldige bent bij een ongeval. Ook jongeren mag een verzekering met franchise gevraagd worden. De jongeren worden hiermee door de verzekeraar aangemoedigd voorzichtig te rijden.